Konfliktlərin İdarə Edilməsi

Konfliktlərin İdarə Edilməsi"Business Management School" MMC olaraq "İdarə Etmə və Liderlik" sahəsində təşkil etdiyimiz təlimlərdən biri də "Konfliktlərin İdarə Edilməsi" təlimidir. Təlimin məqsədi iş mühitlərində yaranan konfliktlərin uğurla idarə edilməsini, mənfi halların müsbətə doğru çevrilməsini öyrətmək və bunun vərdiş halına çevrilməsini aşılamaqdır. 

 

1. Konflikt nədir?

2. Konfliktin strukturu: obyekt və subyekt.

3. Münaqişə necə yaranır

4. Konfliktin formulları.

5. Konfliktogenlər. Növləri.

6. TEST- Tomas

7. Konfliktlərin aradan qaldırılmasının strategiya və taktikaları.

8. Video rolik

9. 3 açar

10. Stress management təlimi

11. Stress barədə miflər 15 min

12. Stressi bir sözlə təsviri (BS) 10 min

13. Stress nə deməkdir ( qətiyyət) 10 min

14. Stress sözünün yaradılması 10 min

15. Xroniki yuxu pozuntusu Sindromu 5 min

16. Biz stressi necə yaşayırıq 10 min

17. Hans Salye- Stress nəzəriyyənin banisi 5 min

18. Stress və onun təzahürləri 4 simptom qrupu 10 min

19. Stressin nəticələri 15 min

20.   test 20 min

21.  Coffee-break -15 min

22. Psixolojı stress 15 min

23. Professional stress 30 min

24.   Stressin transformasiyası 10min

25.   Stressin kategoriyası 15 min

26.   Düzgün müəyyən olmayan hədəflər 15 min

27.   Prioritetlərin düzgün müəyyən olunmaması 10 min

28.   Hədəflərin müəyyən etmə qabilliyəti 10 min

29.   Interpretasiya 10 min

30.   test 15 min

31. Obed

32. Bizə tabe olmayan stresslerin idarə etmə usulları - 60 min

33. Reframing 30 min

34. Bizə tabe olunan stresslərin idarə etmə usulları- 20 min

35. Şəxsiyyətin mətiqi inkişaf səviyyələri 20 min

36. Bizə tabe olan stressorların təsirinin aradan götürülməsi 20 min

37. SMART-10 min

38. TOTE – 20 min

39. Stressin idarə etmə ümümi strategiyası 20 min

40. Yekun 10 min

Təlimçi: Leyla Cəfərli

Peşəkar iş həyatına 2009-cu ildə "Azercell" MMC-də başlayan Leyla Cəfərova 2014-cü ilə kimi bu şirkətdə Strateji Planlama və Müştəri Kanalları -  Müştəri Xidmətləri nümayəndəsi, Heyət sorumlusu və Daxili tədrisçi vəzifələrini icra etmişdir. 2014 - 2016-cı ilərdə isə "Azercell" MMC-nin Tədris və Məlumat Bazasının İdarə Edilməsi Mərkəzində Təlim üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2016-cı ildən etibarən karyerasını "Paşa Sığorta" şirkətində davam etdirməkdə olan Leyla xanım burada Keyfiyyət və Müştəri Məmnuniyyətin İdarə Olunması / Keyfiyyət üzrə Menecer, Müştəri Məmnuniyyəti üzrə Baş Məsləhətçi vəzifələrində çalışmaqdadır.

Leyla Cəfərli Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir. Daim özünü inkişaf etdirməkdə maraqlı olan Leyla xanım aşağıdakı təlimlərdə iştirak etmişdir:

 Critical Thinking in Global Challenges - The University of Edinburgh
 International Organizations Management - The University of Geneve
 Managing the Training Function - Management Centre Europe
 Feedback: Giving and receiving - Taysever&Ozken
 Training for Trainers - Ernst&Young
 Project Management - Ernst&Young
 QMS Lead Auditor İSO 9001:2015, - IRCA/Bureau Veritas

 

Bu təlim korporativ olaraq təşkil edilməkdədir. Təlim ödənişi sifarişçi şirkətin tələblərinə uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Bu təlim korporativ olaraq təşkil edilməkdədri. Təlim cədvəli sifarişçi şirkətin tələblərinə uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Siz bu təlimdə iştirak etməklə iş mühitində yaranan konfliktlərin öhdəsindən məharətlə gələcək, əleyhinizə olan vəziyyətləri şirkətiniz, komandanız və öz lehinizə çevirməyi bacaracaqsınız.