Sığortanın əsasları - risk və anderraytinq

Sığortanın əsasları - risk və anderraytinq"Business Management School" MMC olaraq "Sığorta İşinin Təşkili" təlim layihəsinə start veririk. Bu layihə çərçivəsində keçirəcəyimiz ilk təlim olan "Sığortanın əsasları - risk və anderraytinq" təliminə qeydiyyatlarımız başlamışdır.
 


✔ Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulur:

 • Sığorta üzrə mütəxəssislər
 • Anderraytinq şöbəsinin əməkdaşları
 • Təkrarsığorta şöbəsinin əməkdaşları
 • Risklərin idarə olunması şöbəsinin əməkdaşları
 • Sığorta və təkrarsığorta sahəsində karyera qurmaq arzusunda olan şəxslər

✔ Təlimin mündəricatı:

Dərs 1 – Sığortanın inkişafı və əsas prinsipləri (2 saat)

 • Risk nədir?
 • Sığortanın əsas prinsipləri
 • Sığortalana bilən və sığortalanmayan risklər
 • Sığortanın inkişaf tarixi və sinifləri
 • Sığortada tələb və təklif

   

Dərs 2 – Sığorta bazarı və onun iştirakçıları (2 saat)

 • Sığorta bazarlarının müqayisəsi üsulları

        -  “Sığorta haqlarının həcmi” (Premium Income)

        - “Sığorta sıxlığı” (insurance density)

        - “Sığortanın nüfusetmə faizi” (insurance penetration rate)

 • Bazarın təmərküzləşməsi (market concentration) və Herfindahl indeksi
 • Sığorta bazarının iştirakçıları – alıcılar, satıcılar, vasitəçilər
 • Sığortanın əsas satış kanalları
 • Lloyds sığorta bazarı

Dərs 3 – Sığortada anderraytinq (4 saat)

 • Anderraytinqin əsasları
 • Risklərin qiymətləndirilməsi metodları
 • Anderraytinqə təsir edən amillər
 • Netto sığorta haqqının hesablanması
 • Anderraytinqdə dövrülük (underwriting cycle)
 • Sığortada informasiya problemləri: əks seçim (adverse selection) və mənəvi təhlükə (moral hazard)

Dərs 4 – Əmlak və Kasko sığortasında risklərin qiymətləndirilməsi (2 saat)

 • Hansı risklər sığortalanır
 • Sığorta təminatının əsası
 • Tam və qismən sığorta
 • Sığorta dəyərinin müəyyən edilməsi
 • Əmlak və kasko risklərinin anderraytinqi
 • Şəxsi tutumun müəyyən edilməsi

Dərs 5 – Təkrarsığorta (4 saat)

 • Təkrarsığortanın mahiyyəti
 • Təkrarsığortanın formaları və növləri (fakultativ/obliqator təkrarsığorta, proporsional/qeyri-proporsional təkrarsığorta)
 • Fakultativ və obliqator təkrarsığortanın əlverişli və əlverişsiz cəhətləri
 • Təkrarsığorta təminatının qiymətləndirilməsi (XoL scale)
 • Təkrarsığorta biznesinin iştirakçıları
 • Alternativ risk kapitalı və onun sığorta və təkrarsığorta biznesinə təsiri

 


 

✔ Təlimçi : ( Təlimçi haqqında məlumatı,aşağıda qeyd olunan adın üzərinə sıxaraq növbəti açılan pəncərədə əldə edə bilərsiz.)

Uğur İbrahimli

✔ Təlimin qiyməti: 160 AZN

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

 1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 3. Tələbələr üçün endirim 5 % nəzərdə tutulub!

  ✔ Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. 
  Təlimin sonunda iştirakçılar imtahan ediləcəkdir. Yekun imtahan balı yüksək olanlar "müvəffəqiyyət" sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

✔ Təlimin keçiriləcəyi gün və saatlar:

06 may  (Şənbə günü) :             14:00 - 18:00 /  1-ci dərs 

13 may (Şənbə günü) :              14:00 - 18:00/   2-ci dərs 

20 may (Şənbə günü) :              14:00 - 18:00 /   3-cü dərs 

27 may (Şənbə Günü) :             14:00 - 18:00 /   4-cü dərs

✔ Təlimdən əldə ediləcək nəticələr:

 • Sığortanın əsas prinsipləri və sığorta bazarları
 • Risklərin qiymətləndirilməsi metodları
 • Netto sığorta haqqının hesablanması
 • Əmlak və kasko risklərinin anderraytinqi
 • Təkrarsığortanın formaları və növləri (fakultativ/obliqator təkrarsığorta, proporsional (Q/S, Surplus)/qeyri-proporsional (XoL, Stop Loss, Cat XL) təkrarsığorta)
 • Təkrarsığorta təminatının qiymətləndirilməsi (XoL scale)