Turizm Meneceri Təlimi

Turizm Meneceri TəlimiYeni bir peşəyə yiyələn, Turizm Meneceri ol, təlimdən sonra işə başla!

"Business Management School" MMC olaraq ilk təfə təşkil etdiyimiz "Turizm Meneceri" təliminə qeydiyyatları açıq elan edirik. Ətraflı araşdırma edərək hazırladığımız yeni və əhatəli konsepti və peşəkar təlimçisi ilə bu təlim ehtiyaclarınıza tam cavab verəcək. 

 ⇒♦  Tədris proqramı: 

1. TURİZM SAHƏSİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ 
- Əsas iştirakçılar. - Turizm sahəsində çalışan şirkətlər. - Turizm sahəsində çalışan əməkdaşlar.

2. TURİZM MƏHSULLARI
- Turizm məhsulları. - Xidmət konsepsiyası və anlayışı. - Turizm xidmətləri.

3. XARİCİ VƏ DAXİLİ TURİZM 
- Xarici turizm (Əsas istiqamətlər). - Daxili turizm (Əsas məqamlar). - Turizmdə iş prosesi.

4. TURİZMDƏ NƏQLİYYAT 
- Uçuş biletlər. - Dəmir Yol biletrlər. - Avtobus. - Transfer. - Transferin növləri. - Avtomobillərin icarəsi.

5. QONAQLAMA OBYEKTLƏRİ 
- Qonaqlama obyektləri. - Obyektlərin növləri. - Qonaqlama növləri.  -Qidalanma növləri. -Otaqların növləri. -Otaqların qiymətlərə uyğun fərqi. - Qonaqlama obyektlərin haqqında məlumat ilə çalışma.

6. TURİZMDƏ ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR
- Turlarda əlavə xidmətlər. - Səfər sığortası. - Ekskursiya. - Biznes turizm

7. VİZA 
- Viza anlayışı. - Əsas vizalı istiqamətlər. - Vizaların növləri. - Viza müraciəti ilə çalışma.

8. QİYMƏTİN FORMALAŞMASI 
- Tur və turpaketlərdə qiymətlərin formalaşması. - Komissiya anlayışı. - Komissiyaların növləri.

9. TURİZM SƏNƏDLƏRİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ 
- Turizm sahəsində olan sənədlərin növləri. - Turist üçün sənəd paketi. - Müqavilə. - hesab-faktura. -Hüquqi aspektlər.

10. TURİSTLƏRLƏ ÜNSİYYƏT - 1 saat
- Etika. - Düzgün suallar. - Turistlərə turların təklifi edilməsi.

11. ƏMƏKDAŞ VƏ PARTNYORLAR İLƏ ÜNSİYYƏT- 1 saat
- Etika. - Əməkdaş və partnyorlar ilə çalışma prosesi. - Lazım olan məlumatın əlda edilməsi.

12. REZERVASİYA PROSESİ- 1 saat
- Rezervasiya prosesi - Tur sifarişindən başlayaraq turistin turdan dönüşə kimi. - Ümumiləşdirmə.

 ⇒♦   Təlimçi: Ruqiyyə Əliyeva

Turizmdə 10 ildən çox təcrübə. 
MICE (İşgüzar Turizm) üzrə mütəxəssis. 

Etika və biznes davranış üzrə təcrübəli təlimçi.
Hüquqşünaslıq - Sankt-Peterburq İdarəetmə və İqtisadiyyat Akademik Universiteti

 ⇒♦   Təlimçi: Səbinə Seredneva

Turizm sahəsində 5 ildən çox təcrübə.
"Sereda Travel" turizm agentliyinin Təsisçi və Direktoru.
 
MBA  - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Beynəlxalq münasibətlər -Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

 

 ⇒♦   Təlimin müddəti: 24 saat
Təlim aşağıdakı meodlar vasitəsi ilə tədris ediləcəkdir:

- Təqdimat
- İnteraktiv təqdimat
- Qrup çalışması
- Fasilitasiya
- Situativ çalışma

 ⇒♦   Təlimin ödənişi: 425 manat
Eyni şirkətdən 2 iştirakçı olarsa 5%, 3 və daha artıq iştirakçı olarsa 10% ednirim tətbiq ediləcəkdir.
Ödənişə daxildir:
- Təlim materialları
- İştirak barədə sertifikat
- Təlim sonunda keçiriləcək imtahan

* 03 yanvar 2019-cu il tarixinə kimi ilkin ödəniş edərək qeydiyyatın rəsmiləşdirənlər 10% endirim əldə edəcəklər.

 ⇒♦  Təlimin cədvəli: 
Təlimin müddəti 24 saatdır.

16 yanvar 2019-cu il / 10:00 - 13:00
18 yanvar 2019-cu il / 10:00 - 13:00
23 yanvar 2019-cu il / 10:00 - 13:00
25 yanvar 2019-cu il / 10:00 - 13:00
30 yanvar 2019-cu il / 10:00 - 13:00
01 fevral 2019-cu il / 10:00 - 13:00
06 fevral 2019-cu il / 10:00 - 13:00
08 fevral 2019-cu il / 10:00 - 13:00

 ⇒♦  Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

Təlim sonunda keçiriləcək imtahanda yüksək (80%) nəticə göstərən iştirakçılar "müvəffəqiyyət" sertifikatı ilə təltif olunacaqlar. 
Müvəffəqiyyət sertifikatı alanlar işlə təmin ediləcəklər.