Master Klas - İnsan Kaynaklarında Stratejik Plan Tasarımı

Master Klas - İnsan Kaynaklarında Stratejik Plan Tasarımı"Business Management School" MMC Türkiyə İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi dərnəyi PERYÖN ilə təşkil etdiyi " Master-klas: İnsan Kaynaklarında Stratejik Plan Tasarımı" təliminə qeydiyyatları açıq elan edir.

 

Hər birimiz bilirik ki, sürətli dəyişiklik və rəqabət mühitinin yaşandığı, bütün sahələrdə davamlı rəqabət göstərə bilməyin yolu strateji resurs istifadəsi və idarə etmədir.
Sərmayə, sistem və texnologiyanın təşkilatlar üçün vacib bir üstünlük amili olmadığı və ya rəqabətdə uzunmüddətli, davamlı üstünlük yaratmadığı günümüzdə ən önəmli resurs əlbəttə ki əməkdaşlardır. 

Bunun ən mühüm səbəbi isə əməkdaşların və sahib olduqları bacarıqlarının asanlıqla önemli nedeni ise, çalışanların ve sahip oldukları yeteneklerin kolaylıkla təqlid edilə bilməməyidir. 

Təbii ki bu resursun təsirili və məhsuldar idarə edilə bilməsi üçün qurumun gələcəkdə olacağı vəziyyəti, çatmaq istədiyi və bu hədəfə necə çatacağını təsvir edən fəaliyyətlərin planlı, yəni strateji şəkildə idarə edilməsi qaçınılmazdır.

Bu təlim ilə insan resursunuzu idarə etdiyiniz zaman şirkətinizin strateji məqsədlərini yerinə yetirməsinə zəmanət vermək üçün insan resursları strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, tətbiq edilməsi və nəzərdən keçirilib yenilənməsi mövzusunda tətbiqetmə addımlarını müxtəlif hadisə və tətbiqlər əsasında öyrənərək bir İnsan Resursları Strateji Planın necə hazırlanması haqqında bacarıq inkişaf etdirməyi hədəfləməkdir. 

 ⇒♦ Bu təlimdə nə üçün iştirak etməlisiniz?

  • Şirkət vizyonunun (hədəf və məqsədlərinin)  gerçəkləşməsinə əməkdaşlarınızı və insan resursları idarəçiliyinizi inteqrasiya etmək üçün,

  • İnsan resurslarını daha bütöv və sistemli bir yanaşma ilə idarə etmək üçün,

  • İnsan resurslarınızı hədəfyönlü idarə etmək üçün,

  • İnsan resurslarınızı idarə edərkən strateji düşüncə və yanaşmanızı inkişaf etdirmək üçün,

  • İnsan resurslarında strateji planlamanın necə ediləcəyini öyrənmək üçün, 

 ⇒♦ Tədris dili: Türk dili

 ⇒♦ Tədris proqramı:

Stratejik yönetim nedir?
Stratejik yönetim ile ilgili kavramlar nelerdir?
Stratejik plan nedir?

∙ Vizyon
∙ Misyon
∙ Değerler
∙ Politikalar

İnsan Kaynakları Stratejisi Nedir?
Yönetim stratejisi ve insan kaynakları stratejisi arasındaki ilişki nedir?
İnsan kaynakları stratejisi nasıl yapılır?

A. Hazırlık 
• Paydaş analizi (Çalışanlar, Müşteriler, Toplum, Hissedarlar)
• Rakip ve Rekabet Analizi
• İç çevre analizi
• İK Süreçleri analizi
• Metriklerin (Performans göstergeleri) analizi
• SWOT Analizi
• PEST Analizi

B. Süreçler bazında İK Stratejisi Tasarımı 
• Seçme ve işe alma
• İşten ayrılma
• Oryantasyon
• Eğitim-Gelişim
• Yetenek yönetim
• Performans yönetimi
• Bağlılık
• Ücret ve yan haklar
• Takdir ve ödül
• Yaratıcılık
• Liderlik
• İç iletişim
• İşveren markası
• İK teknolojileri

C. Strateji Performansını İzleme
• İK Süreçleri metrikleri (performans göstergeleri)

D. Değerlendirme ve Gözden Geçirme

⇒♦ Təlimçi: Aykut Bora

2000 yılında göreve başladığı Bilim İlaç’ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak EFQM Mükemmellik Modeline (European Foundation For Quality Management) bağlı insan kaynakları yönetimini uluslararası standartlarda deneyimledi ve 2013 yılına kadar kariyeri için son derece önemli olan bu yolculuğu yaptı.
2011 Yılında Avrupa’nın en iyi yönetilen şirketi olarak “EFQM Avrupa Kalite Ödülü” ve aynı zamanda 4 kategoride “başarı ödülü” ile taçlandırılan kuruluşun uyguladığı değişim yönetiminde önemli sorumluluklar aldı.
Son olarak da Yaşar Şirketler Topluluğu’nda tüm şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu İnsan kaynakları Başkanlığı görevini üstlendi. Halen ABORA İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı ve PES Survey Çalışan
Bağlılığı Araştırması kuruluşlarında danışman olarak görev yapmakta.
Son 2 dönem Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’de Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı.

⇒♦ Təlimin ödənişi:

2 tam günlük təlimin ödənişi 490 manat olaraq təyin edilmişdir.
Ödənişə daxildir:

- Təlim materialları
- Coffee-break fasilələri 
- Nahar yeməyi
- PERYÖN və BMS tərəfindən təqdim ediləcək sertifikat

“Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 8 %, müvəffəqiyyət sertifikatı ilə məzun olanlara isə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 4 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 8 % endirim tətbiq ediləcəkdir.

** 25 aprel  2019-cu il tarixinə kimi qeydiyyatını rəsmiləşdirənlərə 60 AZN endirim tətbiq ediləcəkdir.

*** 01 may 2019-cu il tarixinə kimi eydiyyatını rəsmiləşdirənlərə 40 AZN endirim tətbiq ediləcəkdir.

⇒♦ Təlimin müddəti 2 tam gün (16 saat) olaraq nəzərdə tutulmuşdur.
 

14 iyun 2019-cu il ( Cümə günü ) 09:30 - 17:30
15 iyun 2019-cu il ( Şənbə günü ) 09:30 - 17:30

⇒♦ Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 85 %-də iştirak edən hər kəs həm şirkətimizin, həm də PERYÖN Akademiyasının  sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.