Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimi (full program)

Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimi (full program)"Business Management School" MMC,  peşəkar təlim təcrübəsinə əsaslanaraq indiyə kimi 12 təlim sessiyasında 165 nəfərin iştirak etdiyi  "Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi" təliminini 13-cü dəfə elan edir!
12-ci dəfə eyni adla təşkil olunmuş təlim daha fərqli, daha zənginləşdirilmiş konseptlə, 46 saat müddətində , 4 modul, hər modulu öz peşəkarları tərəfindən praktiki şəkildə tədris ediləcək.


✔ Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

 • Logistika üzrə mütəxəssislər (Logistics,Transportation ,Optimal Routing, Port Management ,Customs operations, İmport-export specialists)
 • Anbar üzrə mütəxəssislər  (Warehouse, Material control, Inventory control, Maintenance, PDI, MRP, Production Planning Engineers and Replenishment Specialist,)
 • Satınalmalar üzrə mütəxəssislər (Supply Chain Management, Procurement,Tendering, Category management, Purchasing, Buyer, Order processing, Contracting , Bidding specialists,)


Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi üzrə keçirilən 12 sessiya haqqında məlumatları aşağıdakı linklərin üzrəinə vurub, açılan shifədən əldə edə bilərsiniz.

1-ci  sessiya , 1-ci sessiya təlimindən sonra Dəniz Limanına praktiki ekskursiya
2-ci  sessiya,
3-cü sessiya,
4-cü sessiya,
5-ci  sessiya,
6-cı  sessiya,
7-ci  sessiya,
8-ci  sessiya,
9-cu sessiya,
10-cu sessiya,
11-ci sessiya,
12-ci sesisya,

 


Modul 1 və 2 Yalçın Əmirbəyov


*  Modul1- Təchizat sistemi ,
*  Modul 2- Tenderlər və müqavilələrin idarə edilməsi 
     Ümumi (16 saat)

 

 

 1. 1. Təchizat zənciri haqqında ümumi anlayış
 2. 2. Satınalmanın təchizat zəncirində rolu;
 3. 3.Satınalma prosesinin axını;
 4. 4.Təchizat planı;
 5. 5.SWOT analizi
 6. 6.Praktiki məşğələ.
 7. 7.Tələb və Tələbdə 5C modelinin istifadəsi;
 8. 8.İnformasiya sorğusu (RFI);
 9. 9.Təklif tələbi (RFQ / RFP);
 10. 10.Mövcud bazarlar və onların araşdırılması yolları;
 11. 11.5R modeli ve onun satınalmada vacibliyi;
 12. 12.Podratçı şirkətlərin qiymətləndirilməsi;
 13. 13.Mülkiyyətin ümumi dəyəri (TCO);
 14. 14.Podratçılarla əlaqə və onlarla münasibətin idarə edilməsi;
 15. 15.Praktiki məşğələ.
 16. 16.Təchizat Danışıqları
  ----------------------------------------------------------------------------------
 17. 17.Tenderlərin idarə edilməsi
 18. 18.Tenderin hazırlanması;
 19. 19.Satınalma danışıqları və onların strategiyası; 
 20. 20.Tender anlayışı və onun əhəmiyyəti;
 21. 21.Tender növləri və onların fərqləndirən cəhətləri;
 22. 22.Tender komitəsi;
 23. 23.Tender sorğusunun spesifikasiyası;
 24. 24. Tenderin icra vaxtı;
 25. 25.Praktiki məşğələ;
 26. 26.Müqavilələrin qeydiyyatı və idarə edilməsi;    
 27. 27.Müqavilə növləri;
 28. 28.Əsas maddələr və Müqavilənin strukturu, nömrələmə;
 29. 29.Əlavələr;
 30. 30.Müqavilənin icrası və podratçının/satıcının qiymətləndirilməsi;
 31. 31.Müqaviləyə dəyişikliklər;
 32. 32.Praktiki məşğələ.
Modul 3- Nicat Şabanlı və Bahaəddin Mirzə

✔ Çatdırılma və nəqliyyat logistikası/ Gömrük Qanunvericiliyi (14 saat)


Nicat Şabanlı / : Çatdırılma və nəqliyyat logistikası

 1. 1.Logistika elmi haqqında qısa məlumat. Onun tərkib hissəsi olan “nəqliyyat logistikası”.
 2. 2.İncoterms-2010. Logistikada istifadə olunan qısaldılmış adlar və onların izahı.
 3. 3.Yüklərin daşınma prosesindən əvvəl onların qablaşdırılması, markalanması vəpaletlənməsi. Ölkələrin qısaldılmış adları və poçt indeksinə əsasən şəhərlərin təyini.
 4. 4.Yüklərin yük avtomobilləri ilə daşınması və bu daşımanın xüsusiyyətləri:
 5. 5. Avtomobil daşımalarında istifadə olunan sənədlər.
 6. 6.Yüklərin dəniz yolu (okean yolu) ilə daşınması
 7. 7.Hava yolu ilə yükdaşımalar
 8. 8.Dəmir yolu ilə yükdaşımalar


Bahaəddin Mirzə / : Gömrük Qanunvericiliyi və Prosedurları

 1. 1.Gömrük qanun vericiliyi
 2. 2.Gömrük komitəsi və orqanları
 3. 3.Gömrük nümayəndəliyi və broker xidməti
 4. 4.Gömrük rəsmiləşdirilməsinin apariıması
 • • Yük Gömrük bəyəmnaməsi
 • • Gömrük proseduru
 • • XİFMN-nin sinifləşdirilməsi ve eyniləşdirilməsi
 • • Gömrük tarifi ve rüsumlari
 • • Gömrük dəyəri ve onun formalaşması
 • • Gömrük ödənişləri
 • • Gömrük terminallarından yükün çıxardılması.
 • • Praktik məsələlər

 

 

Modul 4 - Anar Adilzadə və Seymur İlyasov

✔ Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi (14 saat)

Anar Adilzadə /: Anbarın İdarə Edilməsi 

 1. 1.Anbar anlayışı və anbarların növləri
 2. 2.Anbarda standart qaydalar və gündəlik əməliyyatlar
 3. 3.Anbarın effektiv idarəçiliyi üçün əsas amillər və onların izahı
 4. 4.ABC analizi
 5. 5.Anbarda stok tutumu və stoklara nəzarət
 6. 6.Anbarlarda ümümi problemlər və onlardan yayınma üsulları
 7. 7.Anbarlarda istifadə olunan sənədlər və sənəd dövriyəsi
 8. 8.Fırıldaq, oğurluq və dələduzluğa qarşı mübarizə tədbirləri
 9. 9.Anbarda performans göstəriciləri (KPİ-lar)
 10. 10.Praktiki məsələlər
   

Seymur İlyasov / : Ehtiyyatların Planlanması 

 1. 1.Ehtiyatlar niyə planlanmalıdır?(ümumi anlayışlar)
 2. 2.Ehtiyatların sinifləndirilməsi,
 3. 3.Optimal sifariş miqdarı- EOQ(Holding və acquisition cost-un hesablanması)
 4. 4.Periodic review və Fixed ROP anlayışları və onların təyini
 5. 5.Ehtiyatlar səviyyəsinə təsir edən əsas risklər və faktorlar
 6. 6.Bulwhip effekti və onun təchizat zəncirinə təsiri
 7. 7.Praktiki məsələlər


*Təlimçilər : ( Təlimçilər haqqında məlumatı,aşağıda qeyd olunan adlarının üzərinə sıxaraq növbəti açılan pəncərədə əldə edə bilərsiz.)


Yalçın Əmirbəyov
Nicat Şabanlı
* Bahaəddin Mirzə

Anar Adilzadə
Seymur İlyasov

 * Təlimin qiyməti 485AZN.

- Təlimin ödəniş haqqını hissələrdən ibarət olmaqla təlim başlamadan öncə 50%, yerdə qalan məbləğin yarı hissəsini 14 Maya kimi, məbləğin digər yarı hissəsini 08 İyuna kimi (08 iyun tam ödənişin tamamlama tarixidir) ödəniş etmək mümkündür. 

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

 1. 1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 2. 2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 3. 3. Tələbələr üçün endirim 5 % nəzərdə tutulub! ( Tələbə biletini təqdim etmək vacibdir)

DİQQƏT! 31 aprelə kimi ilkin ödəmə edərək qeydiyyatdan keçənlərə 25 AZN endirim nəzərdə tutulur! 
Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!
 

*  Ödənişə daxildir:

 • Təlim materialları
 • İştirak barədə sertifikat
 • Çay – kofe fasiləsi
 • Qonaq Təlimçilərin çıxışları
 • Praktik gəzintilər (Yom Logisticsin anbarına səyahət)
   


Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. 
Təlimin sonunda ümumi  yekun imtahan təşkil edirləcək. İmtahan sualları tədris olunmuş 4 modulu əhatə edəcək. Hər modul üçün minimum 60 bal, bütün modullar üzrə ortalama 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.
Təyin olunmuş tarixdə yekun imtahanda iştirak etmək zəruridir. Əks halda təyin edilmiş tarixdə imtahanda iştirak etməyən iştirakçı növbəti (14-cü)  sessiyanın yekun imtahanında iştirak etməli olacaqdır. 

 

* Təlimdən əldə ediləcək nəticələr.

 

 •  Təchizat sisteminin komponentlərini , sistemlerinin və metodlarının öyrənilməsi
 •  Təchizat sistemi  komponentlərinin aralarındakı qırılmaz əlaqənin önəmi
 •  Optimal şəkildə təchizat sisteminin təşkili
 •  Effektiv tender prosesinin təşkili
 •  Tender riskləri və onların düzgün kontrol edilməsi
 •  Müqavilələrin effektiv şəkildə tərtib olunması
 •  Müqavilə üzrə öhdəlikələrin yerinə yütirilməsinə nəzarət (KPİ)
 •  Müqavilə mərhələsindəki risklər və onların yayınma üsulları
 •  Transport "Incoterm"lərin öyrənilməsi
 •  Logistik planlaşdırılma ve nəqliyyatın idarə olunması (Logistik menecement)
 •  Dəniz Limanlarının önəminin öyrənilməsi
 •  Nəqliyyat infrastrukturlarının təchizat zəncirinə təsiri.
 •  Gömrük Qanunvericiliyi,Gömrük Orqanlarının fəaliyyəti və Gömrük nəzarəti
 •  Gömrük əməliyyatlarının səmərəli təşkili və idarə edilməsi
 •  Anbarın və ehtiyyatların səmərəli təşkil edilməsi yolları
 •  Müəssisələrdə optimal sifariş miqdarının təyini və onun əhəmiyyəti
 •  Anbarlarda əsas effektivlik göstəriciləri və onlara nəzarət edilməsi (KPİ)
 • Bu sahənin peşəkarları ilə gözəl dostluq imkanlarının qazanılması
 • Dərsdən əlavə Azərbaycanda yerləşən böyük anbarlardan birinə və ya Dəniz limanına səyahət etmək imkanı

* "Case Study"lər ilə hər dərsin daha ətraflı və praktiki izahı