Mühasibatlıq Təlimi

Mühasibatlıq Təlimi"Business Management School" MMC olaraq , 15 Noyabr 2020-ci  il tarixində başlayacaq "Mühasibatlıq" təliminin 6-cı sessiyasına qeydiyyatları açıq elan edirik. Ətraflı araşdırma edərək hazırladığımız yeni və əhatəli konsepti və peşəkar təlimçiləri ilə bu təlim ehtiyaclarınıza tam cavab verəcək. 

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər?

- Mühasib olmaq istəyənlər
- Mühasib asistentləri
- Mühasiblər
 

Nə üçün bu təlim?

Son dövrlərdə iqtisadiyyatda baş verən proseslər onu göstərdi ki, müəssisələrin xərclərinin və gəlirlərinin uçotunu düzgün hesablamaq, maliyyə vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək üçün kifayət qədər peşəkar mühasiblərə ehtiyacı vardır. Əmək bazarında peşəkar mühasiblərin az olduğunu nəzərə alaraq tədris kursumuz mühasibatlıq təlimini tədris etməyi özünə məqsəd bilmişdir. Mühasibatlıq təliminin məqsədi əmək bazarı üçün kifayət qədər peşəkar kadrlar hazırlamaqdır. Bununla yanaşı təlimçimiz mühasibatlıq (maliyyə) elminin bütün növ yeniliklərini nəzəri və praktiki cəhətdən iştirakçılara öyrədəcəkdir. Təlim vaxtı içtirakçılarımız mühasibat uçotu ilə yanaşı idarəetmə və vergi uçotu haqqında kifayət qədər bilik sahibi olacaqdırlar.

1-ci Modul

I Həftə (6 saat)

Mühasibat uçotu anlayışı, ilkin sənədlər, mühasibatlıq hesabları və ikili mühasibat yazılış:

 • Mühasibat uçotu, idarəetmə uçotu və vergi uçotu anlayışları, mahiyyəti və istifadə səbəbləri;
 • Sənədlərin növləri və istifadə qaydaları;
 • Mühasibat hesabları anlayışı və yeni hesablar planı ilə tanışlıq;
 • İkili mühasibat yazıları və istifadə qaydaları.

 

II  Həftə (6 saat)

Aktiv anlayışı, uzunmüddətli aktivlər və onların növləri, qeyri-maddi aktivlər:

 • Uzunmüddətli aktivlər və növləri;
 • Amortizasiya anlayışı, metodları və hesablanma qaydaları;
 • Uzunmüddətli aktivlərin kənarlaşması və yenidən qiymətləndirilməsi;
 • Qeyri-maddi aktivlər, tətqiqat və təcrübə-konstruktur xərcləri;
 • Təmir məsrəfləri, mühasibat uçotunda əks etdirilməsi, cari və əsaslı təmir məsrəfləri.

 

III Həftə (6 saat)

Qısamüddətli aktivlər:

 • Qısamüddətli aktiv anlayışı, növləri və uçotu;
 • Mal-materialın uçotu, silinməsi və silinmə metodları (FİFO, LİFO, AVCO)
 • Debitor borcları və ümidsiz borclar;

 

IV Həftə (6 saat)

Kapital, öhdəliklər və mühasibat uçotu ilə əlaqəli normativ hüquqi sənədlərin təhlili:

 • Kapital anlayışı, növləri və fərqli xüsusiyyətləri;
 • Öhdəliklər və onların növləri;
 • Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun izahı;
 • Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları;
 • Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları;

 

V Həftə (6 saat)

Maliyyə hesabatları anlayışı, məqsədi və hazırlanması:

 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Balans);
 • Maliyyə nəticəsi haqqında hesabat (Mənfəət və zərər);
 • Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat;
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat:

 

2-ci Modul

VI Həftə (6 saat)

Vergi məcəlləsinin ümumi hissəsinin izahı:

 • Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi;
 • Vergitutmanın formaları;
 • Vergi məcəlləsində istifadə edilən anlayışların izahı

 

VII Həftə (6saat)

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi:

 • Vergi ödəyiciləri, vergitutma obyekti,
 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisindən və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azadolmalar və güzəştlər
 • Vergilərin hesablanması və bəyannamələrin hazırlanması:

   

VIII Həftə (6 saat)

Əlavə dəyər vergisi:

 • Əlavə dəyər vergisi anlayışı;
 • Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri;
 • Əlavə dəyər vergisinin vergitutma obyekti;
 • Qeyri-rezidentlərə münasibətdə ƏDV-nin tətbiqi;
 • ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi
 • Verginin hesablanması və bəyannamənin hazırlanması:

 

IX həftə (6 saat)

Sadələşdirilmiş vergi:

 • Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri;
 • Vergitutma obyekti;
 • Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası və bəyannamənin verilməsi.

 

X Həftə (6saat)

Torpaq və əmlak vergisi:

 • Tormaq və əmlak vergisi anlayışları;
 • Verginin ödəyiciləri;
 • Torpaq və əmlak verginin hesablanması və bəyannamələrin verilməsi.

 

3-cü Modul

XI və XII həftə (12 saat)

Əməliyyatların 1C 8.3 proqramında işlənməsi

 • Alış-satış və anbar əməliyyatları;
 • Kassa və bank əməliyyatları;
 • İstehsal ehtiyyatlarının silinməsi və hazır məhsul;
 • Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərlə bağlı əməliyyatların uçotu;
 • Əmək haqqının hesablanması;
 • Hesabatların hazırlanması.

 

 

Təlimçi: Rəsul Əliyev 

Təhsili:

Bakı Dövlət Universiteti, Dünya İqtisadiyyatı (Bakalavr)
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Maliyyə (MBA)

İş Təcrübəsi:

- “Spark” MMC / 11.06.2015 - hal-hazıradək / Vəzifə - maliyə müdiri
- “Spark” MMC / 13.05.2012-11.06.2015 / Vəzifə - maliyə mütəxəssisi
- “Sərvan Təmir-Tikinti” MMC / 05.01.2010-13.05.2012 / Vəzifə - mühasib
- “İnternational Consulting Group” MMC / 01.01.2015-hal-hazıradək / Vəzifə- Auditor

 

Təlimçi: Ramil Cəfərov

Təhsili:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Mühasibat uçotu və audit - Bakalavr dərəcəsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Maliyyə Nəzarət və Audit - Magistr dərəcəsi

İş təcrübəsi:

- “Spark” MMC / 28.06.2018 - hal-hazıradək / Vəzifə - Maliyyə məmuru
-  AFFA / 23.10.2017 - 27.06.2018 / Vəzifə - Mühasib
- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti / 20.11.2015 - 19.10.2017
 

Sertifikatlar:

- ACCA F3 - Finanical Accounting
- ACCA F1 - Accounting in Business
- ACCA F4 - Corporate and Business Law

 

Təlim ödənişlidir. 72 saatliq təlim proqramı 3 ay davam edəcək.

Ümumi ödəniş 520 AZN-dir.

- Korporativ Endirimlər: Eyni şirkətdən 2 iştirakçı - 5%, 3 ve daha artıq iştirakçı - 10%

Ödənişə daxildir:
- Müxtəlif təqdimatlar
- Praktiki çalışmalar
- Təlim materialları 
- Nəticə imtahanı
- Sertifikat
- Kofe-breyk 

***27.10.2020-ci il tarixinə kimi ümumi ödənişin 50 %-ni edərək qeydiyyatını rəsmiləşdirənlərə 50 AZN endirim tətbiq ediləcək.

 "Business Management School" təlimlərinin məzunları üçün təlim ödənişinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.

Təlimin ümumi həcmi 72 saatdır. 

Təlimin başlama tarixi: 15 Noyabr 2020

Təlimin keçiriləcəyi gün və saatlar:
2-ci və 4-cü gün, 19:00-21:00
Bazar günü, 14:00-18:00

Diqqət: Komendant rejimi ilə əlaqədar həftə içi olan dərslər onlayn keçiriləcək. Əgər karantin rejimi də tətbiq edilməyə başlanarsa, bazar günü olan dərslər də onlayn şəkildə keçiriləcək. 

Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Sonda keçirilən yekun imtahanında yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.