Biznesin Statistikası və Təhlili

Biznesin Statistikası və TəhliliKimlər üçün nəzərdə tutulur
 

 • Maliyyə menecerləri
 • İnvestisiya mütəxəssisləri
 • Risklərin idarə edilməsi üzrə mütəxəssislər
 • Marketoloqlar
 • Bazar Araşdırması üzrə mütəxəssislər
 • Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssislər

  Təlim barəsində digər məlumatlar
   
  * Təlimdə ingilis dilində baza bilikləri olan iştirakçıların iştirak etməsi tövsiyyə olunur.
  * Təlim 5 dərsdən ibarətdir. Hər dərs 3 saat çəkir. Ümumi dərs müddəti 15 saat

1-ci dərs.  Məlumat və statistika
 

 1. Biznes və idarəetmə üzrə tətbiqləri

 2. Məlumat və məlumat mənbələri

 3. Məlumat toplama metodları

 

 • Müşahidə
 • Eksperiment
 • Əhalinin siyahıya alınması
 • Təcrübədə sorğu metodları nümunələri


 

2-ci dərs. Təsviri statistika
 

 1. Cədvəl və qrafiklər

 • Məlumatların ümumiləşdirilməsi: Cədvəl və qrafiklər
 • Tezlik cədvəli
 • Dairəvi diaqram
 • Simpson paradoksu

 

      2. Ədədi ölçülər

 • Yerin göstəricisi
 • Dəyişənlərin göstəricisi
 • 2 dəyişən arasında əlaqənin ölçüsü
 • Çebişev teoremi
 • Emprik qayda
   

3-cü dərs.  Ehtimal
 

 1. Təcrübələr, hesablama qaydaları, ehtimalların təyin olunması
 2. Ehtimalların əsas əlaqələri
 3. Şərti ehtimal
 4. Bayes Teoremi

 

 

4-cü dərs.  Ehtimal paylanması
 

 1. Diskret ehtimal paylanması

 • Gözlənilən dəyər və fərq
 • İkihədli paylanma ehtimalı

 

      2. Davamlı ehtimal paylanması

 • Normal ehtimal paylanması

 

5-ci dərs. Xətti Reqresiya
 

 1. Sadə xətti reqresiya modeli
 2. Minimum səhv metodu
 3. Təyinetmə əmsalı
 4. Çoxdəyişənli reqressiya modeli

Təlimçimiz Biznes analitik Elçin Məmmədovdur.
 
Təlimçimiz haqqında bu keçiddən üzərinə basaraq baxa bilərsiniz

* Təlimin ödənişi: 195 azn. (Ödənişə dərs materialları, sertifikat və cofe break daxildir.)
* Təhsil ödənişini nəğd və şirkətimizin bank hesabına köçürmə yolu ilə həyata keçirə bilərsiniz.

Təlimin keçirilmə tarixi hələ müəyyən edilməyib.

Əldə ediləcək nəticələr
 

 • Statistika üzrə əsas anlayışlar 
 • Məlumatın toplanılması, qruplaşdırılması və təqdim olunması
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və biznes fəaliyyətində tətbiq imkanları
 • Müxtəlif dəyişənlər(faktorlar) arasında asılılığın müəyyən olunması