Rəsul Əliyev

Rəsul Əliyev

İş Təcrübəsi:

✔ “Sərvan Təmir-Tikint”  MMC  / Bakı, Azərbaycan             05.01.2010-13.05.2012
Vəzifə   -    mühasib

✔ “Spark”  MMC    /   Bakı, Azərbaycan                              13.05.2012-hal-hazıradək
Vəzifə   -   maliyə mütəxəssisi     

✔ “İnternational Consulting Group” MMC          Bakı, Azərbaycan 01.01.2015-hal-hazıradək

Vəzifə- Auditor

✔ “İnternational Consulting Group” MMC-də auditor olaraq aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirəm:

  • mühasibatlıq və vergi məsləhətlərinin verilməsi
  • mühasibatlıq yoxlamalarının aparılması
  • müəssisə üçün müvafiq mühasibatlıq proqramının seçilməsi, qurulması vəsistemin işlək hala salınması  
  • maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanması
  •  dövlət orqanlarında müəssisəni təmsil edilməsi və  orqanlarda yaranmış problemlərin həll olunması
  • müəssisənin auditinin edilməsi

 

✔ "İnternational Consulting Group" MMC-də aşağıdakı müəssisələrdə qeyd olunan xidmətləri göstərirəm.

- Xəzər-1 Firması (Green City)-2013-cü, 2014-cü,2015-cii və 2016-cı illər üçün   maliyyə hesabatlarının hazırlanması və auditin edilməsi.

- Elad MMC- aylıq mühasibatlıq hesablarının yoxlanılması, maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanması, auditin edilməsi.

- ARTİ İnşaat Dizayn MMC- aylıq mühasibatlıq və audit xidmətlərnin göstərilməsi, mühasibatlıq proqramının quraşdırılması və əməliyyatların düzgün işlənilməsinə nəzarət

- Türkaz Çınqıl MMC- aylıq maliyyə, mühasibatlıq məsləhətlərinin verlməsi, hesabların yoxlanılması, maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanması

 

Təhsili:

✔ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Biznesin İdarə Edilməsi (Maliyyə) - Magistratura dərəcəsi
✔ Bakı Dövlət Universiteti - Gömrük İşinin Təşkili - Bakalavr dərəcəsi

✔  ACCA qualifications certificate (F1, F2, F3,)