Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

Cəfər İbadov

Cəfər İbadov

Cəfər İbadov 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İqtisadiyyat 

və Rusiya Dövlət Gömrük Akademiyasında Gömrük işi ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.

İqtisad elmləri namizədi olan Cəfər İbadov, uzun illər bank, gömrük və hərbi xidmətdə çalışmış, bir sıra

sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə məşğul olmuşdur.

2017-ci ildən etibarən Kvant Düşüncəsi haqqında dərin araşdırmalar aparmaqla yanaşı, bu sahədə

təlimlər verməkdədir.

Thetahealer, Accessbars facilitator, Reiki təlimçisi, Refik Korkmaz təlimçisi, Kvant Düşüncə təlimçisi və

kouçu olan Cəfər İbadov, 3D Klubu Biznes və Düşüncə Cəmiyyətinin rəhbəridir.