Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi 

Keyfiyyət və rentabelliyin idarə olunması üzrə  Türkiyənin ən böyük təlim və konsultasiya şirkəti olan "Sigma Center"in Azərbaycandakı yeganə təmsilçisi "Business Management School"un təşkilatçlığı ilə  â€‹"ISO 13053 Proseslərin rentabelləşdirilməsində riyazi metodlar  - Altı Sigma" Standardına uyğun Türkiyədəki tək təlim proqramı artıq Bakıda!

 

✔  Təlimin dili: Türk dili
 

"Sigma Center"

 

 

 

 

 

✔  Altı Sigma nedir?

 

Altı Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak, sistematik, sürekli ve kontrol edilebilir iyileştirmeleri hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır. Projeler kuruluşun stratejilerine, maliyetlere ve müşteri beklentilerine odaklanır. Müşteri beklentisinin de ötesine geçmeyi ve maliyetleri azaltarak kalite düzeyini artırmayı hedefleyen kuruluşları sürekli iyileştirmeye götüren bir yönetim biçimidir.

Altı Sigma' da her proje, problemi çözmek için oluşturulan bir ekip tarafından yönetilir. Ekiplere, proje yürütme ve problem çözme teknikleri ile donatılmış yeşil kuşak ya da kara kuşaklar liderlik eder.  
6 sigma haqqında fazla detaylı buradan okuya bilirsiniz : https://www.sigmacenter.com.tr/alti-sigma.html


 

✔  Neden Altı Sigma?

 

- Kuruluşun mevcut olan potansiyelini gerçekleştirmek için,
- İyileştirme fırsatlarını fark etmek için,
- Verimsizlikten ve kalitesizlikten kaynaklanan her türlü geri döndürülebilir kayıpları azaltmak için,
- Müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için,
- Bilimsel araçları öğrenerek, iyileştirmeleri sistematik hale getirmek ve süreçleri daha etkin yönetmek için,
- Verileri bilimsel metotlarla analiz ederek bilgiye dönüştürmek ve bu bilgiyi kullanarak doğru kararlar vermek için,
- Çalışanları yetkinleştirerek motive etmek için. Çalışanları problem çözme teknikleri ve yaklaşımları ile donatarak problem savaşçıları haline getirmek için, 
- Rekabet gücünü arttırmak için.

✔ Altı Sigma, Diğer Yönetim Sistemlerinin Neresinde?


 

Rekabetçi maliyet ve müşteri beklentilerinin karşılanması her kuruluşun stratejisidir. Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan bütün yönetim sistemlerinin temel çıkış noktası da budur. Altı Sigma bu temel yaklaşım bakımından bütün yönetim sistemleri ile uyum içerisindedir.

İyi işleyen bir ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Altı Sigma’nın aradığı bir altyapıdır. ISO 9001:2008' in temelini oluşturan Kalite Yönetim Prensipleri' nin tamamı Altı Sigma için de aynen geçerlidir. Altı Sigma EFQM Mükemmellik Modeli' ne (Toplam Kalite Yönetimi' ne) alternatif bir uygulama değildir. EFQM Mükemmellik Modeli' ne ve/veya ulusal / uluslararası kalite ödülüne giden yolda etkili ve bütünleyen bir araçtır.


✔ Çalışanlar Altı Sigmanın neresinde?


 

Altı Sigma uygulamaları hem kuruluşlara hem de çalışanlara değer katar. Altı Sigma uygulayan kuruluşların çalışanları:

** Problemleri sahiplenmeyi bilir ve onları çözme sorumlulu ğunu kabul ederek iyileştirme fırsatlarına aktif bir şekilde katılır.

** Ekip olmayı ve problemlere ekip olarak yaklaşmayı öğrenir.

     Bilgi ve deneyimlerini iş arkadaşlarıyla özgürce paylaşmanın önemini bilir.

** Kuruluş hedeflerini ileri götürmede yenilikçi ve yaratıcı olur.

** Bilgi ve deneyimlerini arttırarak yetkinleşir.

    işlerinden tatmin duyar ve kuruluşa ait olmaktan dolayı hevesli ve gururlu olur.

✔  Altı Sigma hangi kuruluşlarda etkili sonuçlar verir?


 

Altı Sigma' nın etkin uygulanabilmesi için kuruluşların 3 temel noktadaki gereksinimleri karşılamış olmaları gerekir. Sistematik alt yapı; İyi bir kalite yönetim sisteminin uygulandığı ve verilerin düzenli toplandığı bir alt yapı, Altı Sigma uygulama- inin en fazla ihtiyaç duyduğu noktadır.


Tepe yöneticilerin hedefleri ve hayalleri; iş dünyasında lider Imak, öncü olmak, iddialı olmak gibi hedefleri / hayalleri olan «limsel yaklaşımlara inanan yöneticiler ile daha iyi sonuçlara ulaşılır.

 


 

 


EĞİTİM İÇERİĞİ

•Yalın Üretim ve Araçları ve 6 Sigma

•İsraf ve Değer Analizi

•Bileşik Verim

•6 Sigma ve TÖAİK Modeli

•Proje Seçimi, Proje Yönetimi

•ROI

•Gantt Chart

•6 Sigma Göstergeleri

•SIPOC

•Proses Haritalama

•Pareto

•Beyin Fırtınası

•İlişkilendirme Diyagramı

•Sebep sonuç ilişkileri

BEKLENEN ÇIKTILAR!

 

•İsraf ve Değer Analizi

•Yalın 6 Sigma Proje Tanımlama ve

Onay Formu

•ROI %

•Gantt Chart (Proje Planı)

•CTQC, DPMO, Sigma Seviyesi

•SIPOC

•Mevcut Durum Proses Akış Şeması

•Pareto Grafiği

•Beyin Fırtınası

•İlişkilendirme Diyagramı

•Balık Kılçığı Diyagramı

•Proje Tanımlama ve Onay Formu

EĞİTİM İÇERİĞİ

•Minitaba Giriş

•Temel İstatistik

•Dağılımlar

•Grafiksel Analizler

•Proses Ölçme, Proses Yeterlilik


BEKLENEN ÇIKTILAR!

 

•Veri Tanımlama Formu

•Grafikler (İhtiyaç Duyulan)

•CP, Cpk, Kontol Teknoloji Matrisi
 
EĞİTİM İÇERİĞİ

•Hipotez Testleri-1

•Anova

•Regresyon

•DOE


BEKLENEN ÇIKTILAR!

•Hipotez Test Sonuçları

•Regresyon Sonuçları

•DOE


EĞİTİM İÇERİĞİ

•Aksiyon Planları

•İyileştirmelerin Geçerli Kılınması-1

BEKLENEN ÇIKTILAR!

•Proses FMEA

•Aksiyon Planı
EĞİTİM İÇERİĞİ

•İPK (I-MR, Xbar-R, Xbar-S)

•İPK (P, U)

BEKLENEN ÇIKTILAR!

 

•I-MR, Xbar-R veya Xbar-S grafikleri

•P ve U grafikleri

 

✔ Eğitimciler: (İsimlerin üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgiye ulaşa bilirsiniz.)

Oğuz Levent Uzer

Prof.Dr.Erkan İşığıçok

✔  Eğitim Ücreti

 

6 tam gün, 48 saat sürecek eğitimin ücreti 1230 $ bazında manatla hesaplanacaktır. (Ödeme yapılacak güne olan dolar kuru ile)
Eğitimin ödemesini 3 taksit olarak yapa bilirsiniz. Taksitli ödeme şartları şöyle:

 

 

  • 14-15 Ocak tarihine kadar toplam fiyatın % 60-ı
  • 11-12 Şubat tarihine kadar toplam fiyatln % 25-i
  • 11-12 Mart tarihine kadar toplam fiyatın % 60-ı.

 

Eğitim fiyatına 3 katogoride özel indirim uygulanacaktır:

 

1. Aynı kurumdan 2 kişi katılacağı taktirde % 5 indirim
2. Aynı kurumdan 3 ve daha fazla kişi katılacağı taktirde % 10 indirim
3. "Business Management School"un düzenlemiş olduğu başka eğitim proğramlarına katılmış olanlara % 5 indirim uygulanacaktır.

 

✔  Program süresi: 6 gün (48 saat) + 1 online danışmanlık saati / kişi başına

 

✔  Eğitim tarihleri ve konuların tarihlere göre paylaşımı: 

 

  • 10 - 11 Aralık (Dekabr) / 10:00 - 18:00    Tanımlama Fazı

  • 14- 15 Ocak (Yanvar)   / 10:00 - 18: 00   Ölçme ve Analiz Fazı

  • 04 - 05 Şubat (Fevral)  / 10:00 - 18:00     İyileştirme ve Kontrol Fazı

 

✔ Kuşak Sahibi Olabilmenin Şartları:
   
1) Eğitimlerin % 70'ine katılım göstermek

 2) Eğitim sonunda yapılan sınavdan 70 ve üzeri not almak

 3) Proje tamamlamak ve onay almak;
 
        - Projenin başarılı olduğuna dair, Proje yapılan firmadan alınacak onay
        - Uzman Kara Kuşak (sigmacenter) onayı

Sigma Center şirketinden six sigma eğitimi alarak bunu uygulayan kurumların bu konudaki referanslarına buradan ulaşa bilirsiniz:

Crown Bevcan Fabrika Müdürü: Erman PAKSOY
Havacılık Sektöründe 6 Sigma Uygulamaları - Kenan Bakkaloğlu
Gıda Sektöründe 6 Sigma Uygulamaları - Tayfun Utaş - Mey İçki