Sənaye Təhlükəsizliyi

Sənaye TəhlükəsizliyiBusiness Management School SƏTƏM layihəsi üzrə "Sənaye Təhlükəsizliyi" üzrə 2-ci təlim sessiyasına start verir.

Əmək mühafizəsinin hüquq məsələləri Azərbaycan Respublikası Əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar əsasında müəyyənləşdirilir.Azərbaycan Respublikası Əmək qanunvericiliyi sistemi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsindən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan, əmək və sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:
Sənayenin müxtəlif sahələrində çalışan mühəndis və fəhlə heyəti üçün nəzərdə tutulub.

 

 • Əməyin mühafizəsinin əsas prinsipləri və işçinin hüququnun təminatı;
 • Əmək mühafizəsi üzrə qaydalar, standartlar və təlimatlar;
 • İstehsal proseslərinə və avadanlığına əmək təhlükəsizliyi standartlarının ümumi tələbləri;
 • Əməyin mühafizəsi üzrə təlimlərin keçirilməsi;
 • Əmək fəaliyyəti obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
 • Müəssisələrdə əməyin mühafizəsi xidmətləri və nəzarət;
 • Zədələnmə, bədbəxt hadisə və peşə xəstəliyi anlayışları;
 • İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması;
 • İstehsalatda travmatizmin təhlili üsulları;
 • İstehsalat bədbəxt hadisələrinin səbəbləri;
 • Sənayedə təhlükəsizlik texnikasının ümumi tələbləi;
 • Texnoloji və mexaniki avadanlıqların təhlükəsizliyinin əsasları;
 • Riskin təyin olunmasının üsulları;
 • Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyinin fərdi məsələləri;

Təlimçi: Samir Nəbiyev (IOSH)

Təhsili:

Samir Nəbiyev 1995-98 illərdə Sumqayıt Texnologiya Texnikomunun İqtisadiyyat fakultəsini, 1998-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitenin Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Fakultəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi ixtisası üzrə ikinci ali təhsilini davam etdirir.

İş fəaliyyəti:

İş fəaliyyətinə 2003-ci ildən start versə də, peşəkar karyerasına 2008-ci ildən Keyfiyyətin Təminatı departamentində başlamışdır. SƏTƏM sahəsinə isə 2011-ci ildən SƏTƏM mühəndisi kimi start vermişdir.

"Şahdəniz 1", "Dərin Özüllər Zavodu, Azadlıq və Dərnəgül metrostansiyaları", "Sərhəd qaşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində vertalyot anqarlarının tikintisi", "Səngəçal neft Terminalı", "Cənub Qafqaz Layihəsinin genişləndirilməsi (TANAP)" və s. bu kimi dövlət və qeyri dövlət layihələrində çalışmışdır. Sahələr əsasən neft-qaz, boya, tikinti, metallurgiya və s.olmuşdur.

Paralel olaraq əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrdə SƏTƏM və Keyfiyyətin İdarə Olunması üzrə prosedur və təlimatların yazılmasını, eləcə də sistemin işləməsini də həyata keçirir.

Hal hazırda mühafizə şirkətində SƏTƏM Meneceri vəzifəsində çalışır. 

İştirak etdiyi təlimlər:

 • -Riskin qiymətləndirilməsi
 • -Hadisənin araşdırılması
 • -SƏTƏM liderliyi
 • -Elektrik təhlükəsizliyi
 • -İşin idarə olunması və İşə İcazə
 • -Yükqaldırma əməliyyatları
 • -Qapalı sahəyə giriş və Səlahiyyətli Qaz yoxlayıcı
 • -Sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi
 • -İOSH və s.

Təlimlər

Təlim ödənişi: 200 AZN

Təlim müddəti: 1 gün