Yanğın Təhlükəsizliyinin Təmin Edilməsi və Yanğınla Mübarizə

Yanğın Təhlükəsizliyinin Təmin Edilməsi və Yanğınla MübarizəTəlim təcrübə əsasında hazırlanmış və müvafiq beynəlxalq standartlar, eləcə də yerli qanunvericilik tələblərinə istinad olaraq müvafiq qaydada təqdim olunacaq. Təlimin məqsədi bütün işçilərə öz iş yerlərində təhlükəsiz işləməyə, o cümlədən digər işçilərə risk yaratmadan bilik və məlumat səviyyəsini artırmaqda yardımçı olacaqdır. Bu təlim ofis, tikinti, sənaye sahələri də daxil olmaqla, neft-qaz və s. bu kimi sahələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təlim istədiyiniz dildə təşkil oluna bilər. Kursun məzmunu işçilərin çalışacağı sektora uyğun şəkildə tərtib edilə bilər. Praktiki dərslər və təlim materialları təşkil olunan təlim kursunun məqsədinə uyğun olaraq təqdim edilir. İştirakçılar, imtahanın sonunda sual-cavab formasında olmaq şərti ilə, qiymətləndirmədən keçirilir və imtahanı müvəffəqiyyətlə bitirən şəxslərə sertifikat təqdim olunur.
Aşağıdakılar kursun məzmununu əhatə edir

Giriş: Müəssisələrdə yanğından mühafizənin təmin edilməsi və bu sistemlərdən səmərəli şəkildə faydalanmaq. Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsinə səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi. İşçi heyətin təhlükəsiz şəkildə təxliyyə edilməsi. Bina və onun hissələrinin odadavamlılıq dərəcəsinin düzgün şəkildə müəyyənləşdirilməsi. 

Təlim kimlər üçündür

Ofis, istehsalat, neft-qaz, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə çalışan bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlimin məzmunu

 • Yanğın törədən səbəblər və onların aradan qaldırılması;
 • Yanğın üçbucağı;
 • Öz-özünə alovlanma və öz-özünə yanma prosesləri;
 • Alovun növləri və yayılma sürəti;
 • Yanar maddələrin tərkibi və xassələri;
 • Yanğınsöndürmə vəsaitlərinin təsnifatı;
 • Yanğınsöndürücü maddələrin seçilmə prinsipi;
 • Odsöndürən vəsaitlər və onların xassələri;
 • Yanğını söndürmək üçün cihazlar, avadanlıqlar və quruluşlar;
 • Yanğın söndürmə quruluşları;
 • Su ilə söndürmə üçün avtomatik qurğular;
 • Yanğın siqnalizasiyası və rabitə;
 • İstehsalatın yanğın və partlayış təhlükəsi baxımından təsnifatı;
 • Ofis və yaşayış binalarında yanğın təhlükəsizlik tədbirləri;

Təlimçi: Samir Nəbiyev

Təhsili:

Samir Nəbiyev 1995-98 illərdə Sumqayıt Texnologiya Texnikomunun İqtisadiyyat fakultəsini, 1998-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitenin Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Fakultəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi ixtisası üzrə ikinci ali təhsilini davam etdirir.

İş fəaliyyəti:

İş fəaliyyətinə 2003-ci ildən start versə də, peşəkar karyerasına 2008-ci ildən Keyfiyyətin Təminatı departamentində başlamışdır. SƏTƏM sahəsinə isə 2011-ci ildən SƏTƏM mühəndisi kimi start vermişdir.

"Şahdəniz 1", "Dərin Özüllər Zavodu, Azadlıq və Dərnəgül metrostansiyaları", "Sərhəd qaşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində vertalyot anqarlarının tikintisi", "Səngəçal neft Terminalı", "Cənub Qafqaz Layihəsinin genişləndirilməsi (TANAP)" və s. bu kimi dövlət və qeyri dövlət layihələrində çalışmışdır. Sahələr əsasən neft-qaz, boya, tikinti, metallurgiya və s.olmuşdur.

Paralel olaraq əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrdə SƏTƏM və Keyfiyyətin İdarə Olunması üzrə prosedur və təlimatların yazılmasını, eləcə də sistemin işləməsini də həyata keçirir.

Hal hazırda mühafizə şirkətində SƏTTƏM Meneceri vəzifəsində çalışır. 

İştirak etdiyi təlimlər:

 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • Hadisənin araşdırılması
 • SƏTƏM liderliyi
 • Elektrik təhlükəsizliyi
 • İşin idarə olunması və İşə İcazə
 • Yükqaldırma əməliyyatları
 • Qapalı sahəyə giriş və Səlahiyyətli Qaz yoxlayıcı
 • Sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi
 • İOSH və s.

-

Təlimin müddəti: 1 gün

Yanğın təhlükəsizlik qaydalarının mənimsənilməsi. Odsöndürən balonlardan düzgün şəkildə istifadə edilməsi. Yanğının əmələ gəlməsi, yayılması və qarşısının alınması metodlarını öyrənə biləcəksiniz.