Səlahiyyətli Qaz Yoxlayıcısı Təlimi

Səlahiyyətli Qaz Yoxlayıcısı TəlimiKursun Məqsədi: Qapalı Sahədə baş verə biləcək təhlükələr onların mənbələri və bu cür sahələrdə çalışarkən zədə və xəsarətlərin qarşısını almaq üçün səmərəli təhlükəsizlik təlbirlərinin necə həyata keçirilməsi barədə ümumi anlayış vermək.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Qapalı sahələrdə və potensial təhlükəli obyektlərdə qaz testini həyata keçirən bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Mövzular:

 • Giriş
 • Qapalı Sahəyə Giriş
 • Qapalı Sahələrdəki Təhlükələr
 • Qaz testi nədir nə üçün aparılır və nə zaman aparılır
 • Təhlükəsiz İş Sistemi
 • Tezalışan qazlar
 • Zəhərli qazlar
 • Qazın fiziki xassələri
 • Daşınabilən Qaz Detektoru avadanlığı
 • Təmizləmə əməliyyatları
 • Təlim və Səriştə

Təlimçi: Samir Nəbiyev

Təhsili:

Samir Nəbiyev 1995-98 illərdə Sumqayıt Texnologiya Texnikomunun İqtisadiyyat fakultəsini, 1998-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitenin Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Fakultəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi ixtisası üzrə ikinci ali təhsilini davam etdirir.

İş fəaliyyəti:

İş fəaliyyətinə 2003-ci ildən start versə də, peşəkar karyerasına 2008-ci ildən Keyfiyyətin Təminatı departamentində başlamışdır. SƏTƏM sahəsinə isə 2011-ci ildən SƏTƏM mühəndisi kimi start vermişdir.

"Şahdəniz 1", "Dərin Özüllər Zavodu, Azadlıq və Dərnəgül metrostansiyaları", "Sərhəd qaşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində vertalyot anqarlarının tikintisi", "Səngəçal neft Terminalı", "Cənub Qafqaz Layihəsinin genişləndirilməsi (TANAP)" və s. bu kimi dövlət və qeyri dövlət layihələrində çalışmışdır. Sahələr əsasən neft-qaz, boya, tikinti, metallurgiya və s.olmuşdur.

Paralel olaraq əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrdə SƏTƏM və Keyfiyyətin İdarə Olunması üzrə prosedur və təlimatların yazılmasını, eləcə də sistemin işləməsini də həyata keçirir.

Hal hazırda mühafizə şirkətində SƏTTƏM Meneceri vəzifəsində çalışır. 

İştirak etdiyi təlimlər:

 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • Hadisənin araşdırılması
 • SƏTƏM liderliyi
 • Elektrik təhlükəsizliyi
 • İşin idarə olunması və İşə İcazə
 • Yükqaldırma əməliyyatları
 • Qapalı sahəyə giriş və Səlahiyyətli Qaz yoxlayıcı
 • Sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi
 • İOSH və s.

-

Təlim müddəti: 2 gün (Nəzəri və praktik hissə) 

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.