Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət Təlimi

Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət TəlimiKursun Məqsədi: Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət (COSHH) tələbləri barəsində işçiləri məlumatlandırmaq.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Təhlükəli maddələrlə işə cəlb edilləcək bütün personal üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Təlükəli maddələrlə davranış və tələbləri
 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi üçün görülən nəzarət tədbirləri

Mövzular:

 • Giriş
 • Əsas terminlərin izahı
 • Əsas təhlükə kateqoriyaları
 • Təhlükənin insana vurduğu fiziki təsir
 • Riskə məruz qalma
 • İş mühitində təhlükəli maddələrin müəyyən edilməsi
 • Təhlükəli maddələrin təsnifatı
 • Beynəlxalq Təhlükə Nişanları
 • Təsirə məruzqalma riskini azaltmaq yolları
 • Matrialların Təhlükəsizliyi Haqqında Məlumat Vərəqi (MSDS)
 • Nəzarət tədbirləri

Təlimçi: Samir Nəbiyev

Təhsili:

Samir Nəbiyev 1995-98 illərdə Sumqayıt Texnologiya Texnikomunun İqtisadiyyat fakultəsini, 1998-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitenin Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Fakultəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi ixtisası üzrə ikinci ali təhsilini davam etdirir.

İş fəaliyyəti:

İş fəaliyyətinə 2003-ci ildən start versə də, peşəkar karyerasına 2008-ci ildən Keyfiyyətin Təminatı departamentində başlamışdır. SƏTƏM sahəsinə isə 2011-ci ildən SƏTƏM mühəndisi kimi start vermişdir.

"Şahdəniz 1", "Dərin Özüllər Zavodu, Azadlıq və Dərnəgül metrostansiyaları", "Sərhəd qaşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində vertalyot anqarlarının tikintisi", "Səngəçal neft Terminalı", "Cənub Qafqaz Layihəsinin genişləndirilməsi (TANAP)" və s. bu kimi dövlət və qeyri dövlət layihələrində çalışmışdır. Sahələr əsasən neft-qaz, boya, tikinti, metallurgiya və s.olmuşdur.

Paralel olaraq əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrdə SƏTƏM və Keyfiyyətin İdarə Olunması üzrə prosedur və təlimatların yazılmasını, eləcə də sistemin işləməsini də həyata keçirir.

Hal hazırda mühafizə şirkətində SƏTTƏM Meneceri vəzifəsində çalışır. 

İştirak etdiyi təlimlər:

 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • Hadisənin araşdırılması
 • SƏTƏM liderliyi
 • Elektrik təhlükəsizliyi
 • İşin idarə olunması və İşə İcazə
 • Yükqaldırma əməliyyatları
 • Qapalı sahəyə giriş və Səlahiyyətli Qaz yoxlayıcı
 • Sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi
 • İOSH və s.

-

Təlim müddəti: 4 saat

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.