Yanğın Təhlükəsizliyinə Cavabdeh şəxs

Yanğın Təhlükəsizliyinə Cavabdeh şəxsKursun Məqsədi: Yanğınla İlkin Mübarizəyə cəlb olunmuş Nəzaritçilərin bilik və bacarıqlarının artırılması.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxsin vəzifələrini icra etmək üçün seçilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Qanunvericilik və Yanğın Riskinin qiymətləndirilməsini
 • Yanğın təhlükələri və İş yerində yaranan Təhlükələr
 • Yanma nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri
 • Yanğın ehtiyat üsullarının müəyyən olunmasını
 • Yanğının təsnifatını
 • Yanğın riskinin azaltmaq üçün görülməli olunan əsas tədbirlər
 • Düzgün yanğınsöndürən balonların seçilməsi və istifadə qaydalarını
 • Yanğın Təxliyyə planlarına olan tələblər
 • Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliklərdən xəbərdar olmağı

Öhdəliklər: təlimi bitirdikdən sonra tələbələr aşağıdakıları bacarmalıdırlar:

 • Yanma Nəzəriyyəsinin başlıca prinsiplərini bilmək
 • Müxtəlif cür yanğınsöndürmə qurğularını ayırd etmək və işlətmək
 • Yanğını müəyyən etməyin və onun qarşısını almağın başlıca prinsiplərini təyin etmək
 • Personalı binadan çıxarmağı və zəruri yoxlamalar aparmağı bacarmalı

Mövzular:

 • Giriş
 • Yanğının səbəbləri və nəticələri
 • Yanğın təhlükələri
 • Yanma nəzəriyyəsi / Yanğın üçbucağı
 • Yanğının / İstiliyin yayılma yolları
 • Yanğının növləri (təsnifatı/kateqoriyaları)
 • Yanğınsöndürmə (odsöndürmə) vasitələri
 • Müxtəlif yanğınsöndürmə və yanğından mühafizə vasitələrinin növləri və istifadə qaydaları
 • Yanğına Qarşı Profilaktik Tədbirlər
 • Təxliyyə / Evakuasiya proseduru
 • Toplanma məntəqəsi
 • Çıxış yollarının yoxlanılması
 • Qəza yerindən çıxış yollarının yoxlanılması
 • Yanğın siqnalı sisteminin yoxlanılması
 • Yanğınsöndürmə vəsaitlərinin və avtomatik qurğuların yoxlanılması
 • Yanğın Nəzrətçisinin rolu
 • Yanğın Nəzrətçisinin vəzifələri
 • Fövqəladə Hallarda görülən tədbirlər
 • Qeydəalma və məruzəetmə (məlumatlandırma)
 • Yoxlama cədvəlləri
 • Yanğın təhlükəsizliyi üzrə Təlim-məşqlər

Təlimçi: Samir Nəbiyev

Təhsili:

Samir Nəbiyev 1995-98 illərdə Sumqayıt Texnologiya Texnikomunun İqtisadiyyat fakultəsini, 1998-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitenin Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarəetmə Fakultəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitenin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi ixtisası üzrə ikinci ali təhsilini davam etdirir.

İş fəaliyyəti:

İş fəaliyyətinə 2003-ci ildən start versə də, peşəkar karyerasına 2008-ci ildən Keyfiyyətin Təminatı departamentində başlamışdır. SƏTƏM sahəsinə isə 2011-ci ildən SƏTƏM mühəndisi kimi start vermişdir.

"Şahdəniz 1", "Dərin Özüllər Zavodu, Azadlıq və Dərnəgül metrostansiyaları", "Sərhəd qaşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində vertalyot anqarlarının tikintisi", "Səngəçal neft Terminalı", "Cənub Qafqaz Layihəsinin genişləndirilməsi (TANAP)" və s. bu kimi dövlət və qeyri dövlət layihələrində çalışmışdır. Sahələr əsasən neft-qaz, boya, tikinti, metallurgiya və s.olmuşdur.

Paralel olaraq əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrdə SƏTƏM və Keyfiyyətin İdarə Olunması üzrə prosedur və təlimatların yazılmasını, eləcə də sistemin işləməsini də həyata keçirir.

Hal hazırda mühafizə şirkətində SƏTTƏM Meneceri vəzifəsində çalışır. 

İştirak etdiyi təlimlər:

 • Riskin qiymətləndirilməsi
 • Hadisənin araşdırılması
 • SƏTƏM liderliyi
 • Elektrik təhlükəsizliyi
 • İşin idarə olunması və İşə İcazə
 • Yükqaldırma əməliyyatları
 • Qapalı sahəyə giriş və Səlahiyyətli Qaz yoxlayıcı
 • Sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələrin idarə edilməsi
 • İOSH və s.

-

Təlim müddəti: 5 saat

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.