Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

Tenderin ehtimal olunan dəyərinin hazırlanması

Tenderin şərtlər toplusunun hazırlanması

Protokol № 1-in hazırlanması (ilkin protokol)

Elanın hazırlanması (elektron satınalmada portalda elanın yaradılması)

İlkin sənədlərin, texniki və maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsi

Yekun protokolun hazırlanması

Müqavilənin hazırlanması


Qeyd: Bu zaman satınalmaların təşkilinə satınalan təşkilatın əməkdaşları deyil, konsultasiya komandası işə cəlb olunur.