Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

HR Assistent Təlimi

HR Assistent Təlimi

Ümumi Məlumat

"Business Management School" MMC olaraq 0-dan başlayanlar üçün "HR Assistent" təliminin növbəti offline  sessiyasının qeydiyyatına başlayırıq.

Təlimdə HR sahəsində heç bir təcrübəsi olmayanlar, lakin bu sahədə karyera qurmaq istəyənlər iştirak edə bilərlər. Bu təlimdə iştirak etməklə siz HR sahəsinə ilkin addımlar atmaq üçün əsaslı bilik bazasına yiyələnəcək, HR assistent kimi icra edilən işləri praktiki olaraq öyrənib bu işləri bir başa icra etmə bacarığına yiyələnəcəksiniz.

Təlim hazırda yalnız offline formatda keçirilir.

 

Təlimin Mündəricatı

1-ci hissə / İnsan resurslarının idarə edilməsi
Təlimçi: Yeganə Nəsibova

I dərs: İnsan resurslarının idarəedilməsi anlayışı

 • İRİE nədir, məqsədi və hədəfləri
 • Müasir dövrdə İRİE-nin rolu və təkamülü
 • İRİE-nin modulları və onlar arasında qarşılıqlı əlaqə
 • İRİE-nin hüquqi əsasları (nizamanmə, əsasnamə, daxili davranış prosedurlarının hazırlanması)
 • İRİE üzrə mütəxəssisin səriştəlikləri

II dərs: İşə qəbul və adaptasiya

 • İR planlamanın zərurəti
 • İşəqəbul sisteminin strukturu
 • Vakansiyanın idarəolunması ( elanın hazırlanması, namizəd axtarış kanalları, CV screening
 • Müsahibələrin keçirilməsi (hazırlıq, texnikaları, namizədin qiymətləndirilməsi, davranış qaydaları, mərhələləri )
 • İşçi adaptasiyasının düzgün tənzimlənməsi

III dərs: Xidməti fəaliyyətin idarə olunması və karyera inkişafı

 • XFİ anlayışı, ənənəvi və modern qiymətləndirmə metodları,  və sistemin qurulmasında məqsəd
 • XFİ metdoları ( 360 dərəcə, MBO, BARS, qiymətləndirmə mərkəzi metodu)
 • XFİ nəticələrinin idarəolunması
 • Fərdi inkişaf planı
 • Strateji vəzifələr üzrə əvəzedicilərin yetişdirilməsi

IV dərs: Təlim və inkişaf

 • Təlim və inkişaf modulunun əhəmiyyəti
 • Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi
 • Təlim planının hazırlanması, həyata keçirilməsi və nəzarət
 • Effektivliyin ölçülməsi

V dərs: İşçi bağlılığının yaradılması, mükafatlandırma və motivasiya

 • İşçi bağlılığının mahiyyəti və təkan verən amillər
 • İRİE mütəxəssislərinin işçi bağlılığında rolu
 • İşçi bağlılığını artıran fəaliyyətlər
 • Maddi və qeyri-maddi motivasiya
 • Motivasiya nəzəriyyələri

2-ci hissə /  Əmək qanunvericiliyi və sənədləşmə
Təlimçi: Aysel Şıxəliyeva

 I dərs

 • Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi haqqında məlumat
 • Əmək münasibətlərinin tərəfləri
 • Əmək müqaviləsinin məzmunu, quruluşu və əsas şərtləri
 • Sınaq müddəti, sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar
 • Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi (Elektron hökumət portalında iş)
 • Əmək kitabçası və onun doldurulma qaydaları
 • İşçinin “şəxsi işi”nin tərtibi
 • Əmək müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi, başqa işə keçirmə
 • Əmək şəraitinin şərtləri və onların dəyişdirilməsi
 • Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi
 • Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası

  II dərs

 • İş və istirahət vaxtı anlayışı
 • İş vaxtının normaları (tam, qısaldılmış, natamam)
 • İş vaxtının cəmlənmiş uçotu
 • Gecə vaxtı işin müddəti
 • İş vaxtından artıq iş
 • İstirahət və iş günü hesab edilməyən günlərdə işə cəlb olunma
 • Məzuniyyətin növləri və onların rəsmiləşdirilməsi
 • Əmək məzuniyyətinin hissələrə bölünməsi və məzuniyyətdən geriçağırma qaydası

  III dərs

 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və xitamın sənədləşdirilməsi
 • İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydası
 • İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları
 • Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası
 • Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları
 • Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda ona xitam verilməsinin tənzimlənməsi
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
 • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi qaydalarıTəlimin ödənişi

Təlim ödənişi: 26 saatlıq təlimin online ödənişi 220 AZN, offline ödənişi 260 AZN olaraq təyin edilmişdir.
Korporativ endirimlər: Eyni şirkətdən 2 iştirakçı qoşulduğu təqdirdə 5%, 3 və daha artıq iştirakçı qoşulduqda isə 10% endirim tətbiq olunur.
Ödənişə daxildir:
- Praktiki çalışmalar
- Təlim materialları
- Nəticə imtahanı
- Sertifikat

Sertifikat: Sonda 2 sertifikat verilir.

1.Təlimin ümumi müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs iştirakçı sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

2.Təlimin hər iki modulunun sonunda imtahan təşkil ediləcək.Yekun nəticəsi 70%+ nəticə göstərən şəxslər müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.


"HR Assistent" təlimi korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır. 


Təlimin cədvəli

30 Yanvar (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

06 Fevral (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

13 Fevral (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

20 Fevral (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

27 Fevral (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

Həftə içi 1 gün - 19:00-21:00 (2 saat)

06 Mart (bazar günü) - 14:30-18:30 (4 saat)

Qeydiyyat