Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

Ümumi Məlumat

“Business Management School” MMC  olaraq "İnsan Resursları" sahəsindəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 26 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminə 23 yanvar 2022-ci il tarixindən etibarən 27-ci dəfə start verəcəyik. 

Bu təlimin ən önəmli xüsusiyyəti, İnsan resursları idarəçiliyi üzrə 4 peşəkarın təqdimatında keçirilməsi və İnsan Resurslarının idarə edilməsinə dair bütün funksiyaları əhatə edən 10 modul, 52 saatdan ibarət olmasıdır.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində işləyən rəhbər və mütəxəssislər, eyni zamanda bu sahədə praktiki vərdişlərə yiyələnmək istəyən digər şəxslər.
 

Təlimin məqsədi:

Təlimin missiyası şirkətlərdə optimal və effektiv insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün təlim iştirakçılarına praktiki bilik və vərdişlərin aşılanması, bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinin şərhi, həmçinin təcrübədə istifadə metodologiyalarının öyrədilməsidir.

 

Tədris dili: Azərbaycan dili   

Təlimin Mündəricatı

Modul 1 - Leyla Məhərrəmova

İRİE sisteminin qurulması (10 saat)

1.1. Şirkətlərdə (dövlət və özəl sektor) İRİE departamentinin əhəmiyyəti, rolu və məsuliyyətləri

1.2. İnsan resurslarının əsas funksiyaları, mahiyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi

1.3. İR-nın səriştələri

1.4. İnsan Resursları departamentininn təşkili, siyasəti, əsasnaməsi və strukturu

1.5. İR yeni rolu – biznes tərəfdaş

1.6. İR-nın efektiv idarə olunmasının göstəriciləri

1.7. İR- mənfəət mərkəzi

1.8. Şirkərin (biznesin), rəhbərliyin və işçilərin İR-ından gözləntisi

1.9. Şirkətin (biznesin) strategiyası və hədəfləri (missiya, vizyon)

1.10. İRİE strategiyası və hədəfləri (missiya, vizyon)

1.11. Şirkətin (biznesin) daxili mədəniyyəti və İRİE departamentinin fəaliyyətləri – mahiyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi

1.12. Müxtəlif Təşkilatı struktur növləri - şirkətin (biznesin) modeli və strukturu və İR departamentinin işinin təşkilinə təsiri

1.13. İRİE sisteminin tənzimləyici alətləri və mexanizmlər (prosedurlar, təlimatlar, daxili qaydalar, vəzifə və iş təlimatları, iş axışı diaqramları və s)

1.14. İR hesabatlılıq sistemi

1.15. Əsas istiqamətlər üzrə qrup işləri və praktiki məşğələlər

 

Modul 2 – Pərviz Qasımov

İnsan resurslarının planlaşdırılması (4 saat)

2.1. İnsan Resurslarının planlaşdırmasının əhəmiyyəti

2.2. İRP-nın Biznes Planındakı yeri

2.3. Sərt və yumşaq (Hard & Soft) planlaşdırma

2.4. Ssenari Planlaşdırılması və PEST yanaşma

2.5. Tələb təklif proqnozu

2.6. İşçi dövriyyəsi indeksi və İRP təsiri

2.7. Nisbət trend analizləri

2.8. Stabillik indeksi

2.9. Davamiyyət indeksi

2.10. Davamiyyətin idarə olunması

2.11. İxtisarların idarəolunması

2.12. İnsan Resurları Planlaşdırılmasından Strateji Planlaşdırılmaya keçid

 

Modul 3 – Şamo Mürşüdov

İşə Qəbul və seçim mərhələləri (10 saat)

3.1. Təşkilat bir sistem kimi

3.1.1. Şirkət daxili insan amilinin təhlili "uğurlu əməkdaşın profili"

3.1.2. Korporativ mədəniyyət peşəkarların cəlb edilməsi üçün bir amildir. Şirkət daxili korporativ

mədəniyyətin təhlili

3.1.3. Namizədlərin axtarışı və seçimi təşkilatda bir biznes prosesidir

3.1.4. Təşkilatda namizəd seçiminin strateji planlaşdırılması

 

3.2. İşə qəbul prosesi

 

3.2.1. Əsas anlayışlar; reseçinq, rekrutinq, birbaşa axtarış, xedxantinq (head hunting) - üstünlükləri və mənfi tərəfləri

3.2.2. İşçi axtarışı üçün seçim üsullarının düzgün seçimi

3.2.3. Voronka sistemi

3.2.4. İşə qəbulun proqnozlaşdırılması

3.2.5. Axtarış kanallarının formalaşdırılması, axtarış prosesinin təşkili

3.2.6. Müsahibəyə qədər seçim

3.2.7. Keyfiyyətli müsahibənin keçirilməsi

3.2.8. Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi

3.2.9. Şirkətin imici üçün insan resursları üzrə mütəxəssisin görəcəyi addımlar

3.2.10. Rekrutinq prosesinin avtomatlaşdırılması texnologiyası

 

3.3. Axtarış, görüləcək ilkin addımlar

 

3.3.1. Yaranmış vakansiyaların təhlili

3.3.2. Vakansiya üzrə insan resurslarına sifariş verən birbaşa rəhbərin və şirkətin tələbləri

3.3.3. Vakansiya üzrə düzgün profilin hazırlanması, beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən profillərin

hazırlanması qaydaları (soft skills, hard skills)

3.3.4. Namizədin axtarışı üçün şirkət daxili və xarici tələblərin analizi

3.3.5. Aktual vakansiya üçün namizədlərin operativ axtarışının həyata keçirilməsi yolları (long list)

3.3.6. İş elanlarının hazırlanması

3.3.7. Vakansiyanın yerləşdiriləcəyi və namizədlərin seçimi üçün kanalların düzgün seçimi

3.3.8. Eyni vaxtda yaranmış çoxlu sayda vakansiyalara namizəd axtarışı üçün nə etməli və hansı

səhvlərə yol verilməməli

3.3.9. Şirkətini iş bazarında bir brend olaraq necə formalaşdırmalı və bunu uzun müddətli necə

qoruyub saxlamalı

3.3.10. Aşağı əmək haqqı və ya əmək haqqı təklif olunmayan (faizlə) vakansiyalar üçün namizəd

axtarışını harada aparmaq və namizədləri necə cəlb etmək

3.3.11. Aşağı əmək haqqı ilə daha yüksək tələblərlə namizəd axtarışı zamanı nə etməli və

namizədləri haradan necə tapmalı mexanizimləri

 

3.4. Müsahibəyə hazırlıq

 

3.4.1. Daxil olan anket bazasında profilə uyğun namizədlərin ilkin seçimi

3.4.2. Anketlər arasında namizədlərin düzgün seçimi üçün əsas qayda

3.4.3. Çoxlu sayda daxil olan anketlərin operativ və keyfiyyətlə seçimi üçün mexanizim

3.4.4. Aktual vakansiya üçün uyğun gəlməyən namizədlərin anketləri ilə nə etməli?

3.4.5. Namizəd bazasının düzgün yaradılması və gələcəkdə necə istifadə edilməli

3.4.6. Müsahibəyə hazırlıq və müsahibədə iştirak edəcək digər məsul şəxslərin hazırlığının təşkili

3.4.7. Müsahibənin həyata keçirilməsi zamanı təşkilatı işlər (buraxılan səhvlər)

 

3.5. Müsahibə növləri

 

3.5.1. Yerli bazarda istifadə edilən müsahibə növlərinin praktiki olaraq təhlili ( müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.2. Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən qeyri standart seçim metodları (müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.3. Vakansiyaların tələblərindən asılı olaraq testlərin hazırlanması (müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.4. Namizədin bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün digər mexanizimlərin tətbiqi

3.5.5. Müsahibənin strukturu

3.5.6. Böyük həcimli layihələrə işçilərin işə qəbulu ( il ərzində 1500-2000 yeni əməkdaş) üçün müasir sistemlərin tətbiqi və idarə edilməsi

3.5.7. Müsahibə zamanı və sonra namizədi motivasiya etmə texnologiyaları

3.5.8. Müsahibə zamanı vakansiyanın satışını həyata keçirmə texnologiyaları

 

3.6. Namizədlərin düzgün seçimi

 

3.6.1. Yalanların təyin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən keyfiyyətli metodlar

3.6.2. Şirkətin və müsahibə aparan şəxslərin peşəkarlığını göstərəcək addımların atılması

3.6.3. Müsahibə zamanı veriləcək sualların düzgün quruluşu

3.6.4. Veriləcək suallardan asılı olaraq, namizədin qiymətləndirilməsi (buraxılan səhvlərin təhlili)

3.6.5. Müsahibənin düzgün idarəedilməsi

3.6.6. Müsahibə zamanı edilən səhvlər və təhlili

3.6.8. Profildən asılı olaraq tələb olunan kompetensiyaların təyin edilməsi üçün mexanizimlər

3.6.9. Tövsiyə-xassiyətnamə

 

3.7.Müsahibədən sonra

 

3.7.1. Müsahibənin nəticəsi ilə bağlı qəbul olunan qərarların düzgün təhlili (buraxılan səhvlər)

3.7.2. Qiymətləndirmə blankları

3.7.3. Müsahibə nəticələrinin elektron sistemlə idarə edilməsi

3.7.4. Müsahibə nəticəsində uyğun gəlməyən namizədlər gələcəkdə necə faydalı ola bilər

 

Modul 4 – Şamo Mürşüdov

Adaptasiya sistemi (2 saat)

4.1. Sistemin məqsədi

4.2. Əhatə dairəsi

4.3. Adaptasiya sisteminin formaları

4.4. Adaptasiya sisteminin mərhələləri

4.5. Əməkdaşların kateqoriyaları və onların adaptasiya mərhələsi

4.6. Əməkdaşların gözləntiləri

4.7. Adaptasiya sisteminin qiymətləndirilməsi

 

Modul 5 - Pərviz Qasımov

Səriştə Əsaslı Xidməti Fəaliyyətin İdarə Edilməsi

5.1 Missiya, Strateji baxış

5.2 XFİ Məqsədləri

5.3 XFİ Mərhələləri

5.4 İş Analizi

5.5 Xidməti Fəaliyyət necə İdarə Olunmalıdır?

5.6 SMART hədəflər

5.7 Hədəflərin ağırlığı

5.8 Hədəflərin Kaskadı

5.9 Balanced Score Card

5.10 Səriştə nədir?

5.11 Sərişdə Modulunun qurulması

5.12 İnam yaratma səriştəsinin dərəcələndirilməsi

5.13 Vəzifə üzrə səriştə profilinin hazırlanması

5.14 Qiymətləndirmə meyyarlarının müəyyən edilməsi

5.15 XFİ mərhələləri

5.16 360 dərəcə qiymətləndirmə sisteminin qurulması

5.17 Səriştə üçün qiymətləndirmə suallarının hazırlanması

5.18 Performans – Potensial matrisası

5.19 Forced Distrubution Model Seqmentləşdirmə

5.20 Qiymətləndirmə nəticələrinin tətbiq edilməsi

5.21 XFİ & Mükafatlandırma

 

Modul 6 - Pərviz Qasımov

İnsan Resurslarının Dəyişikliklərin İdarə edilməsindəki rolu (2 saat)

6.1 Nə üçün dəyişməliyik, uğurlu dəyişimin əsas prinsipləri nələrdir?

6.2 Təşkilati mədəniyyətin formalaşdırılması

6.3 Şirkət daxili ünsiyyət (əhəmiyyəti, kanallar və mexanizmlər)

 

Modul 7 - Pərviz Qasımov

Karyeranın idarəolunması (4 saat)

7.1. Karyeranın idarə olunmasının əhəmiyyəti

7.2. Karyeranın idarəolunmasının digər İR funksionallıqları ilə əlaqəsi

7.3. Fərdi İnkişaf planlarının hazırlanması

7.4. İstedadların idarəolunması

7.5. Performans &Potensial metodu

7.6. Davamçıların yetişdirilməsi planının idarəolunması

7.7. Strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi

7.8. Karyeranın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması

 

Modul 8 – Pərviz Qasımov

Təlim və inkişaf (4 saat)

8.1. “Təlim” və “inkişaf” anlayışları

8.2. Təlim və inkişafın işçilərin və şirkətin inkişafında rolu;

8.3. Təlim ehtiyaclarının analiz edilməsi;

8.4. Analiz növləri: Təşkilati analiz, əməliyyat analizi, fərdi analiz;

8.5. Analiz metodları;

8.6. Təlim metodları;

8.7. Təlim metodlarının, şirkətlərinin və təlimçilərin seçilməsi;

8.8. Təlim planlarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi;

8.9. Təlim effektivliyinin ölçülməsi;

8.10. Kirk Patrick və ROİ analizləri;

8.11. Təlim və inkişafın İnsan Resurslarının digər funksiyaları ilə əlaqəsi;

8.12. Praktiki tapşırıqlar və qrup işləri;

 

Modul 9 - Rəşad Məhərrəmov

Məvacib strukturu və məvaciblər üzrə dərəcələndirmə sisteminin qurulması (8 saat)

9.1.Əmək haqqının strateji məqsədləri və əhəmiyyəti

9.2.Əmmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma

9.3.Əmək haqqı strukturunun strateji məqsədləri

9.4.Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması üçün modellər

9.5.Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması

9.6.Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri

9.7. Vəzifə dərəcələndirmə metodlarının tətbiqi Hay metodu, JET metodu.

9.8.Praktik məşğələlər.

 

Modul 10 - Rəşad Məhərrəmov

Mükafat və motivasiya tədbirləri sisteminin qurulması (2 saat)

10.1. Motivasiya nəzəriyyələri və prinsipləri

10.2. Effektiv motivasia sistemi üçün əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması

10.3. Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar;

10.4. Əmək haqqı büdcəsinin formalaşdırılması və proqnozlaşdırılması

10.5. Praktik məşğələlər.

Təlimin ödənişi

Təlimin ödənişi: 545 AZN.


- Təlimin ödəniş haqqını hissələrdən ibarət olmaqla (təlim başlamadan öncə 50%, qalan məbləği isə təlim başa çatana kimi iki hissədən ibarət olmaqla) həyata keçirmək mümkündür.

- Təlim ödənişi üçün 3 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:

  1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 %, müvəffəqiyyət sertifikatı ilə məzun olanlara isə 15 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
  2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.


    Ödənişə daxildir:

- Təlim materialları
- İştirak barədə sertifikat
- Çay – kofe fasiləsi

Təlimin cədvəli


Qeydiyyat