Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

Ümumi Məlumat

“Business Management School” MMC  olaraq "İnsan Resursları" sahəsindəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 33 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminə 08 fevral 2023-ci il tarixindən etibarən 34-cü dəfə start verəcəyik. 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?
- İnsan Resursları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İşə qəbul üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- Təlim və İnkişaf üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İnsan Resursları əməliyyatları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər

Bu təlimdə iştirak etmək sizə nə qazandıracaq?

 • İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi üzrə aşağıdaki funksiyalarını dərindən mənimsəyərək öyrənəcək, bu istiqamətdə praktiki vərdişlərə yiyələnəcəksiniz;
  - İnsan resurslarının təşkilatlanması
  - İnsan resurslarının planlaması
  - İşə qənbul və seçim mərhələsi
  - Adaptasiya sisteminin qurulması
  - Xidməti fəaliyyətin (performansın) idarə edilməsi
  - Təlim və inkişaf sisteminin qurulması
  - Karyera və istedadların idarə edilməsi sisteminin qurulması
  - Məvacib strukturunun qurulması
  - Motivasiya (maddi və qeyri maddi) sisteminin qurulması
 • Hər biri İnsan Resursları idarəçiliyi üzrə 20 ildən çox mütəxəssis və rəhbər təcrübəsinə sahib 4 peşəkar təlimçinin bilik və təcrübələrini öyrənmə imkanı əldə edəcəksiniz. 
 • Təlim sonunda təlimçilərin rəyləri və imtahan nəticələri əsasında ən parlaq iştirakçılar seçilərək istedadlar hovuzuna daxil ediləcəklər. İstedadlar hovuzunun üzvləri təlim bitdikdən sonra təlimçilərimizdən 2 ay müddətinə mentorluq xidməti alacaq, təlimçilərimizin və Business Management School-un xüsusi referansını alma  imtiyazı əldə edəcəklər. Eyni zamanda tərəfimizdən onlar üçün xüsusi ödənişsiz təlim və seminarlar təşkil edilərək daha çox inkişafları təmin ediləcəkdir. 
 • Təlim sonunda keçiriləcək imtahanda 70%-dən yüksək nəticə göstərənlər Müvəffəqiyyət Sertifikatı ilə təltif ediləcəklər.


Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlimin Mündəricatı


Modul 1: İRİE sisteminin qurulması (8 saat)                                                                                     
Təlimçi: Elnur Hüseynov
1İR ümumi anlayış
2İR-nin formala şması (İR fəlsəfəsi və nəzəri əsaslı)
3İR Strateji və əməliyyat səviyyəsində
4İR İnkişafı, biznes ilə əlaqələndirilməsi
5İR Modelləri
6Təşkilati Struktur və İR strukturu ilə əlaqələndirilməsi, Öyrənən müəssisə konsepti
7Korporativ mədəniyyət və İR-nin rolu
8İR sisteminin qurulması üçün tələb olunan elementlər və komponentləri
9Misyon, vizyon, dəyərlər, hədəflər, səriştə, öyrənmə ehtiyacları, vəzifə təlimatları, metriklər, qiymətləndirmə meyarları və digər elementləri bütün İR funksiyaları ilə əlaqələndirilməsi
10Tapşırıq və suallar
Modul 2: İnsan resurslarının planlaşdırılması (4 saat)                                                                                               
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1İnsan Resurslarının planlaşdırmasının əhəmiyyəti
2İRP-nın Biznes Planındakı yeri
3Sərt və yumşaq (Hard & Soft) planlaşdırma
4Ssenari Planlaşdırılması və PEST yanaşma
5Tələb təklif proqnozu
6İşçi dövriyyəsi indeksi və İRP təsiri
7Nisbət trend analizləri
8Stabillik indeksi
9Davamiyyət indeksi
10Davamiyyətin idarə olunması
11İxtisarların idarəolunması
12İnsan Resurları Planlaşdırılmasından Strateji Planlaşdırılmaya keçid
Modul 3: İşə qəbul və seçim mərhələləri (10 saat)
Təlimçi: Şamo Mürşüdov
1Təşkilat bir sistem kimi
2Şirkət daxili insan amilinin təhlili "uğurlu əməkdaşın profili"
3Korporativ mədəniyyət peşəkarların cəlb edilməsi üçün bir amildir. Şirkət daxili korporativ mədəniyyətin təhlili
4Namizədlərin axtarışı və seçimi təşkilatda bir biznes prosesidir
5Təşkilatda namizəd seçiminin strateji planlaşdırılması
6İşə qəbul prosesi
7Əsas anlayışlar; reseçinq, rekrutinq, birbaşa axtarış, xedxantinq (head hunting) - üstünlükləri və mənfi tərəfləri
8İşçi axtarışı üçün seçim üsullarının düzgün seçimi
9Voronka sistemi
10İşə qəbulun proqnozlaşdırılması
11Axtarış kanallarının formalaşdırılması, axtarış prosesinin təşkili
12Müsahibəyə qədər seçim
13Keyfiyyətli müsahibənin keçirilməsi
14Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi
15Şirkətin imici üçün insan resursları üzrə mütəxəssisin görəcəyi addımlar
16Rekrutinq prosesinin avtomatlaşdırılması texnologiyası
17Axtarış, görüləcək ilkin addımlar
18Yaranmış vakansiyaların təhlili
19Vakansiya üzrə insan resurslarına sifariş verən birbaşa rəhbərin və şirkətin tələbləri
20Vakansiya üzrə düzgün profilin hazırlanması, beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən profillərin hazırlanması qaydaları (soft skills, hard skills)
21Namizədin axtarışı üçün şirkət daxili və xarici tələblərin analizi
22Aktual vakansiya üçün namizədlərin operativ axtarışının həyata keçirilməsi yolları (long list)
23İş elanlarının hazırlanması
24Vakansiyanın yerləşdiriləcəyi və namizədlərin seçimi üçün kanalların düzgün seçimi
25Eyni vaxtda yaranmış çoxlu sayda vakansiyalara namizəd axtarışı üçün nə etməli və hansı səhvlərə yol verilməməli
26Şirkətini iş bazarında bir brend olaraq necə formalaşdırmalı və bunu uzun müddətli necə qoruyub saxlamalı
27Aşağı əmək haqqı və ya əmək haqqı təklif olunmayan (faizlə) vakansiyalar üçün namizəd axtarışını harada aparmaq və namizədləri necə cəlb etmək
28Aşağı əmək haqqı ilə daha yüksək tələblərlə namizəd axtarışı zamanı nə etməli və namizədləri haradan necə tapmalı mexanizimləri
29Müsahibəyə hazırlıq
30Daxil olan anket bazasında profilə uyğun namizədlərin ilkin seçimi
31Anketlər arasında namizədlərin düzgün seçimi üçün əsas qayda
32Çoxlu sayda daxil olan anketlərin operativ və keyfiyyətlə seçimi üçün mexanizim
33Aktual vakansiya üçün uyğun gəlməyən namizədlərin anketləri ilə nə etməli?
34Namizəd bazasının düzgün yaradılması və gələcəkdə necə istifadə edilməli
35Müsahibəyə hazırlıq və müsahibədə iştirak edəcək digər məsul şəxslərin hazırlığının təşkili
36Müsahibənin həyata keçirilməsi zamanı təşkilatı işlər (buraxılan səhvlər)
37Müsahibə növləri
38Yerli bazarda istifadə edilən müsahibə növlərinin praktiki olaraq təhlili ( müsbət və mənfi tərəfləri)
39Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən qeyri standart seçim metodları (müsbət və mənfi tərəfləri)
40Vakansiyaların tələblərindən asılı olaraq testlərin hazırlanması (müsbət və mənfi tərəfləri)
41Namizədin bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün digər mexanizimlərin tətbiqi
42Müsahibənin strukturu
43Böyük həcimli layihələrə işçilərin işə qəbulu ( il ərzində 1500-2000 yeni əməkdaş) üçün müasir sistemlərin tətbiqi və idarə edilməsi
44Müsahibə zamanı və sonra namizədi motivasiya etmə texnologiyaları
45Müsahibə zamanı vakansiyanın satışını həyata keçirmə texnologiyaları
46Namizədlərin düzgün seçimi
47Yalanların təyin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən keyfiyyətli metodlar
48Şirkətin və müsahibə aparan şəxslərin peşəkarlığını göstərəcək addımların atılması
49Müsahibə zamanı veriləcək sualların düzgün quruluşu
50Veriləcək suallardan asılı olaraq, namizədin qiymətləndirilməsi (buraxılan səhvlərin təhlili)
51Müsahibənin düzgün idarəedilməsi
52Müsahibə zamanı edilən səhvlər və təhlili
53Profildən asılı olaraq tələb olunan kompetensiyaların təyin edilməsi üçün mexanizimlər
54Tövsiyə-xassiyətnamə
55Müsahibədən sonra
56Müsahibənin nəticəsi ilə bağlı qəbul olunan qərarların düzgün təhlili (buraxılan səhvlər)
57Qiymətləndirmə blankları
58Müsahibə nəticələrinin elektron sistemlə idarə edilməsi
59Müsahibə nəticəsində uyğun gəlməyən namizədlər gələcəkdə necə faydalı ola bilər
Modul 4: Adaptasiya (2 saat)
Təlimçi: Şamo Mürşüdov
1Sistemin məqsədi
2Əhatə dairəsi
3Adaptasiya sisteminin formaları
4Adaptasiya sisteminin mərhələləri
5Əməkdaşların kateqoriyaları və onların adaptasiya mərhələsi
6Əməkdaşların gözləntiləri
7Adaptasiya sisteminin qiymətləndirilməsi
Modul 5: Səriştə Əsaslı Xidməti Fəaliyyətin İdarə Edilməsi (6 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1Missiya, Strateji baxış
2XFİ Məqsədləri
3XFİ Mərhələləri
4İş analizi
5Xidməti Fəaliyyət necə İdarə Olunmalıdır?
6SMART hədəflər
7Hədəflərin ağırlığı
8Hədəflərin Kaskadı
9Balanced Score Card
10Səriştə nədir?
11Səriştə Modulunun qurulması
12İnam yaratma səriştəsinin dərəcələndirilməsi
13Vəzifə üzrə səriştə profilinin hazırlanması
14Qiymətləndirmə meyyarlarının müəyyən edilməsi
15XFİ mərhələləri
16360 dərəcə qiymətləndirmə sisteminin qurulması
17Səriştə üçün qiymətləndirmə suallarının hazırlanması
18Performans – Potensial matrisası
19Forced Distrubution Model Seqmentləşdirmə
20Qiymətləndirmə nəticələrinin tətbiq edilməsi
21XFİ & Mükafatlandırma
Modul 6: Karyeranın idarəolunması (4 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1Karyeranın idarə olunmasının əhəmiyyəti
2Karyeranın idarəolunmasının digər İR funksionallıqları ilə əlaqəsi
3Fərdi İnkişaf planlarının hazırlanması
4İstedadların idarəolunması
5Performans &Potensial metodu
6Davamçıların yetişdirilməsi planının idarəolunması
7Strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi
8Karyeranın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması
Modul 7: Təlim və inkişaf (4 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1“Təlim” və “inkişaf” anlayışları
2Təlim və inkişafın işçilərin və şirkətin inkişafında rolu
3Təlim ehtiyaclarının analiz edilməsi
4Analiz növləri: Təşkilati analiz, əməliyyat analizi, fərdi analiz
5Analiz metodları
6Təlim metodları
7Təlim metodlarının, şirkətlərinin və təlimçilərin seçilməsi
8Təlim planlarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi
9Təlim effektivliyinin ölçülməsi
10Kirk Patrick və ROİ analizləri
11Təlim və inkişafın İnsan Resurslarının digər funksiyaları ilə əlaqəsi
12Praktiki tapşırıqlar və qrup işləri
Modul 8: Rəqəmsal İR və Rəqəmsal Transformasiya  (4 saat)
Təlimçi: Elnur Hüseynov
1Texnologiya və İR
2İnsan Resursları İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi (İRİS) və rəqəmsal transformasiya
3Özünə xidmət İR portalı
4Baza İR əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması
5İşə qəbul prosesinin avtomatlaşdırılması
6Sosial media və şəbəkə ilə əlaqə
7Performansın idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması
8E-Qiymətləndirmənin alətləri
9Böyük Datanın idarə edilməsi, Süni zəka və İR
10E-Öyrənmə  Giriş  
11IR Inkişaf Texnologiyalarının qısa tarixi
12E-Öyrənmə nəyi əhatə edir? 
13Elektron öyrənmənin dəstəklənməsi məlumatların idarə edilməsi
14Konseptual Çərçivə
15Təşkilati kontekst məlumatların ötürülməsi texnologiyaları
16Tapşırıq və suallar
Modul 9: Məvacib strukturu və məvaciblər üzrə dərəcələndirmə sisteminin qurulması (8 saat)
Təlimçi: Rəşad Məhərrəmov
1Əmək haqqının strateji məqsədləri və əhəmiyyəti
2Əmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma
3Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması üçün modellər
4Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması
5Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri
6Vəzifə dərəcələndirmə metodlarının tətbiqi Hay metodu, JET metodu
7Praktik məşğələlər
Modul 10: Mükafat və motivasiya tədbirləri sisteminin qurulması (2 saat)
Təlimçi: Rəşad Məhərrəmov
1Motivasiya nəzəriyyələri və prinsipləri
2Effektiv motivasia sistemi üçün əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması
3Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar
4Əmək haqqı büdcəsinin formalaşdırılması və proqnozlaşdırılması
5Praktik məşğələlər

Təlimin ödənişi

Təlimin ödənişi: 580 AZN

Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz.

 • Təlim ödənişini hissələrlə ödəmək mümkündür:
  Təlimin ödənişinin 50 manatı qeydiyyatı rəsmiləşdirmək üçün öncədən ödənilir. Qalan ödənişin 1/3hisəsi təlim başlayan gün, 1/3hissəsi təlimin 2-ci ayı başlayan gün, 1/3 hissəsi isə təlimin son günü ödənilməlidir.

 • Təlim ödənişi üçün 2 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:
  1. “Business Management School” MMC-nin digər təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.
  2. Korporativ müştərilər üçün: Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5%,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

  Ödənişə daxildir:
  - Praktiki çalışmalar
  - Təlim materialları (Elektron)
  - Sonda keçiriləcək imtahan
  - Çay- kofe fasiləsi
  - Sertifikat

Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlim həm də korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır.   

Təlimin cədvəli

Qeydiyyat