Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

Ümumi Məlumat

“Business Management School” MMC  olaraq "İnsan Resursları" sahəsindəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 36 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminə 17 sentyabr 2023-ci il tarixindən etibarən 37-ci dəfə start verəcəyik. 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?
- İnsan Resursları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İşə qəbul üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- Təlim və İnkişaf üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İnsan Resursları əməliyyatları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər

Bu təlimdə iştirak etmək sizə nə qazandıracaq?

 • İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi üzrə aşağıdaki funksiyalarını dərindən mənimsəyərək öyrənəcək, bu istiqamətdə praktiki vərdişlərə yiyələnəcəksiniz;
  - İnsan resurslarının təşkilatlanması
  - İnsan resurslarının planlaması
  - İşə qənbul və seçim mərhələsi
  - Adaptasiya sisteminin qurulması
  - Xidməti fəaliyyətin (performansın) idarə edilməsi
  - Təlim və inkişaf sisteminin qurulması
  - Karyera və istedadların idarə edilməsi sisteminin qurulması
  - Məvacib strukturunun qurulması
  - Motivasiya (maddi və qeyri maddi) sisteminin qurulması
 • Hər biri İnsan Resursları idarəçiliyi üzrə 20 ildən çox mütəxəssis və rəhbər təcrübəsinə sahib 4 peşəkar təlimçinin bilik və təcrübələrini öyrənmə imkanı əldə edəcəksiniz. 
 • Təlim sonunda təlimçilərin rəyləri və imtahan nəticələri əsasında ən parlaq iştirakçılar seçilərək istedadlar hovuzuna daxil ediləcəklər. İstedadlar hovuzunun üzvləri təlim bitdikdən sonra təlimçilərimizdən 2 ay müddətinə mentorluq xidməti alacaq, təlimçilərimizin və Business Management School-un xüsusi referansını alma  imtiyazı əldə edəcəklər. Eyni zamanda tərəfimizdən onlar üçün xüsusi ödənişsiz təlim və seminarlar təşkil edilərək daha çox inkişafları təmin ediləcəkdir. 
 • Təlim sonunda keçiriləcək imtahanda 70%-dən yüksək nəticə göstərənlər Müvəffəqiyyət Sertifikatı ilə təltif ediləcəklər.


Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlimin Mündəricatı




Modul 1: İRİE sisteminin qurulması (8 saat)                                                                                     
Təlimçi: Elnur Hüseynov
1İR ümumi anlayış
2İR-nin formala şması (İR fəlsəfəsi və nəzəri əsaslı)
3İR Strateji və əməliyyat səviyyəsində
4İR İnkişafı, biznes ilə əlaqələndirilməsi
5İR Modelləri
6Təşkilati Struktur və İR strukturu ilə əlaqələndirilməsi, Öyrənən müəssisə konsepti
7Korporativ mədəniyyət və İR-nin rolu
8İR sisteminin qurulması üçün tələb olunan elementlər və komponentləri
9Misyon, vizyon, dəyərlər, hədəflər, səriştə, öyrənmə ehtiyacları, vəzifə təlimatları, metriklər, qiymətləndirmə meyarları və digər elementləri bütün İR funksiyaları ilə əlaqələndirilməsi
10Tapşırıq və suallar
Modul 2: İnsan resurslarının planlaşdırılması (4 saat)                                                                                               
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1İnsan Resurslarının planlaşdırmasının əhəmiyyəti
2İRP-nın Biznes Planındakı yeri
3Sərt və yumşaq (Hard & Soft) planlaşdırma
4Ssenari Planlaşdırılması və PEST yanaşma
5Tələb təklif proqnozu
6İşçi dövriyyəsi indeksi və İRP təsiri
7Nisbət trend analizləri
8Stabillik indeksi
9Davamiyyət indeksi
10Davamiyyətin idarə olunması
11İxtisarların idarəolunması
12İnsan Resurları Planlaşdırılmasından Strateji Planlaşdırılmaya keçid
Modul 3: İşə qəbul və seçim mərhələləri (10 saat)
Təlimçi: Fərid Tağıyev
1İşə Qəbul prosesinə hazırlıq mərhələsi: istedad xəritəsi, işə qəbul strategiyası və korparativ dəyərlər
2İşə Qəbul strategiyası hazırlarkən turnover hesabatına istinad
3İşə Qəbul Tuneli (Recruitment Funnel) və onun mərhələləri
4İşə Qəbul Tunelinin metrikləri
5
Effektiv işə qəbul prosesində planlama və metod formalaşdırma
6Namizəd mənbəyinin yaradılması, potensialları cəlb edə biləcəyimiz qaynaqlar
7Effektiv işə qəbul prosesi üçün işəgötürən markası (employer branding)
8Sosial Media və E-Recruitment qaynaq yaratma metodu kimi
9“İstedad” və “potensial” anlayışı
10Namizəd seçimi mərhələsində istifadə olunan alətlər: intelektual və emosional zəka testləri, peşə testləri, şəxsiyyət inventarı testləri - DİSC, 16 PF, dəyərləndirmə mərkəzləri
11İşə Qəbul müsahibəsinin növləri və onların tətbiq edilmə məqamları
12Effektiv işə qəbul üçün səriştə əsaslı müsahibə və STAR metodu
13Dəyərləndirmə prosesində iş ailələrinə əsasən səriştə matriksinin qurulması və tətbiqi
14Prosesdə iştirak edən namizədlərin dəyərləndirilmə metodları
15İşə Qəbul Prosesində ERP və onun seçimi
16İşə Qəbul Prosesində analiz və hesabatlılıq
17İşə qəbul prosesinin referans araşdırması mərhələsi və yekun dəyərləndirmə mərhələsi
18İş təklifi mərhələsi və diqqət edilməsi lazım olan nüanslar
19Prosesə cəlb edilən və uyğun görülməyən namizədlərə geridönüş edilməsi prosesi  
20Stratejik İşə qəbul üçün keçmiş, mövcud və gələcək trendlərin analizi

Modul 4: Adaptasiya (2 saat)
Təlimçi: Fərid Tağıyev
1Adaptasiya proqramının mahiyyəti, məqsədi və mərhələləri
2Oryantasiya proqramının təşkil edilmə metodları
3Sınaq müddətində işçinin dəyərləndirmə metodları və geridönüş edilməsi mərhələsi
4Adaptasiya sisteminin idarə edilməsində ənənəvi və müasir yanaşmalar
5Adaptasiya prosesində yekun dəyərləndirmə

Modul 5: Səriştə Əsaslı Xidməti Fəaliyyətin İdarə Edilməsi (6 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1Missiya, Strateji baxış
2XFİ Məqsədləri
3XFİ Mərhələləri
4İş analizi
5Xidməti Fəaliyyət necə İdarə Olunmalıdır?
6SMART hədəflər
7Hədəflərin ağırlığı
8Hədəflərin Kaskadı
9Balanced Score Card
10Səriştə nədir?
11Səriştə Modulunun qurulması
12İnam yaratma səriştəsinin dərəcələndirilməsi
13Vəzifə üzrə səriştə profilinin hazırlanması
14Qiymətləndirmə meyyarlarının müəyyən edilməsi
15XFİ mərhələləri
16360 dərəcə qiymətləndirmə sisteminin qurulması
17Səriştə üçün qiymətləndirmə suallarının hazırlanması
18Performans – Potensial matrisası
19Forced Distrubution Model Seqmentləşdirmə
20Qiymətləndirmə nəticələrinin tətbiq edilməsi
21XFİ & Mükafatlandırma
Modul 6: Karyeranın idarəolunması (4 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1Karyeranın idarə olunmasının əhəmiyyəti
2Karyeranın idarəolunmasının digər İR funksionallıqları ilə əlaqəsi
3Fərdi İnkişaf planlarının hazırlanması
4İstedadların idarəolunması
5Performans &Potensial metodu
6Davamçıların yetişdirilməsi planının idarəolunması
7Strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi
8Karyeranın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması
Modul 7: Təlim və inkişaf (4 saat)
Təlimçi: Pərviz Qasımov
1“Təlim” və “inkişaf” anlayışları
2Təlim və inkişafın işçilərin və şirkətin inkişafında rolu
3Təlim ehtiyaclarının analiz edilməsi
4Analiz növləri: Təşkilati analiz, əməliyyat analizi, fərdi analiz
5Analiz metodları
6Təlim metodları
7Təlim metodlarının, şirkətlərinin və təlimçilərin seçilməsi
8Təlim planlarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi
9Təlim effektivliyinin ölçülməsi
10Kirk Patrick və ROİ analizləri
11Təlim və inkişafın İnsan Resurslarının digər funksiyaları ilə əlaqəsi
12Praktiki tapşırıqlar və qrup işləri
Modul 8: Rəqəmsal İR və Rəqəmsal Transformasiya  (4 saat)
Təlimçi: Elnur Hüseynov
1Texnologiya və İR
2İnsan Resursları İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi (İRİS) və rəqəmsal transformasiya
3Özünə xidmət İR portalı
4Baza İR əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması
5İşə qəbul prosesinin avtomatlaşdırılması
6Sosial media və şəbəkə ilə əlaqə
7Performansın idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması
8E-Qiymətləndirmənin alətləri
9Böyük Datanın idarə edilməsi, Süni zəka və İR
10E-Öyrənmə  Giriş  
11IR Inkişaf Texnologiyalarının qısa tarixi
12E-Öyrənmə nəyi əhatə edir? 
13Elektron öyrənmənin dəstəklənməsi məlumatların idarə edilməsi
14Konseptual Çərçivə
15Təşkilati kontekst məlumatların ötürülməsi texnologiyaları
16Tapşırıq və suallar
Modul 9: Məvacib strukturu və məvaciblər üzrə dərəcələndirmə sisteminin qurulması (8 saat)
Təlimçi: Rəşad Məhərrəmov
1Əmək haqqının strateji məqsədləri və əhəmiyyəti
2Əmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma
3Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması üçün modellər
4Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması
5Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri
6Vəzifə dərəcələndirmə metodlarının tətbiqi Hay metodu, JET metodu
7Praktik məşğələlər
Modul 10: Mükafat və motivasiya tədbirləri sisteminin qurulması (2 saat)
Təlimçi: Rəşad Məhərrəmov
1Motivasiya nəzəriyyələri və prinsipləri
2Effektiv motivasia sistemi üçün əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması
3Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar
4Əmək haqqı büdcəsinin formalaşdırılması və proqnozlaşdırılması
5Praktik məşğələlər

Təlimin ödənişi

Təlimin ödənişi: 650 AZN

Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz.

 • Təlim ödənişini hissələrlə ödəmək mümkündür:
  Təlimin ödənişinin 100 manatı qeydiyyatı rəsmiləşdirmək üçün öncədən ödənilir. Qalan ödənişin 1/2 hisəsi təlim başlayan gün, 1/2 hissəsi təlimin 2-ci ayı başlayan gün
 • Təlim ödənişi üçün 2 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:
  1. “Business Management School” MMC-nin digər təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.
  2. Korporativ müştərilər üçün: Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5%,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

  Ödənişə daxildir:
  - Praktiki çalışmalar
  - Təlim materialları (Elektron)
  - Sonda keçiriləcək imtahan
  - Çay- kofe fasiləsi
  - Sertifikat

Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlim həm də korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır.   

Təlimin cədvəli

Qeydiyyat