Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

Habibe Akşit

Habibe Akşit

Habibe Akşit

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden ECA A.Ş.’de başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, organizasyonel gelişim, yönetim sistemleri, insan kaynakları yönetimi projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.’ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden tasarlanmasını sağladı. Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan yapılanma projesini yürüttü. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu’nda, görev aldı. Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, liderlik derslerini yürüttü ve sektör projelerine destek verdi. Eylül’2012 itibariyle Elginkan Holding’teki görevinden ayrılan Akşit, insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, liderlik yetkinlikleri ve iş etiği konusunda danışmanlık yapmakta, farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans, e-mba ve sertifika programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Etiği, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik dersleri vermektedir. 2015 yılında koçluk eğitimini Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) akredite okullarından olan Adler International Learning Central Europe’dan almıştır. Viktor Frankl Institute of Logotheray tarafından akredite olan “Academic Associate in Logotherapy” sertifikasına sahiptir, 2020. Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’in Uzmanlık Gruplarından olan “Çalışma Hayatında Yeni Akımlar” Uzmanlık Grubu’nun 2014-2015 döneminde liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyeliğini 2018 yılına kadar sürdürmüştür. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev yapmaktadır. 2017 yılından itibaren KALDER Etik Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. KALDER Adına, 2019-2021 Dönemi’nde Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Kurulu (EFAK) Üyesi olarak yer almaktadır. Management Centre Türkiye (MCT) İK Zirvesi içinde yer alan “Liderler Kahvesi” platformunda 2012- 2020 yıllarında deneyim paylaşımında bulunmuştur. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan Akşit, İK Yönetiminde “Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler” adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan “Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar”, “İnsana Yolculuk” ve “Deneyimden Öğrenmek” isimli çok yazarlı e-kitaplarda yazıları yer almaktadır. İKY’de Kök Hücre Yaklaşımı (Stem Cell Approach In Human Resources Management) isimli makalesi deneysel bir çalışma olarak IJMA International Journal of Management and Administration, Year:3, Volume:3, Number:5, 2019 yayınlanmıştır. Çalışma Hayatında Duygular isimli kitapta “İş ve Yaşam Dengesi” isimli bölümünün (Detay Yayıncılık) ve Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma isimli kitapta (Nobel Yayınları) “Etik Liderlik” bölümünün yazarıdır. Projeler kapsamında üniversite öğrencilerine gönüllü olarak koçluk desteği vermektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Türkiye Analizi – Mart’2017” çalışmasına Danışma Kurulu üyesi olarak destek vermiştir. 2003 yılından itibaren kesintisiz olarak Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu’nda görev almakta olan Akşit, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür. Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir. Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği (IODA) Türkiye kurucu üyesidir. KOBİ-YAŞAM Dergisi’nde “Liderlik ve İnsan Kaynakları” köşesinin yazarıdır. 2015 yılından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri Ödül Yürütme Kurulu Üyesi ve EDUCORP Ödül Değerlendirme Kurulu Eş Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Habibe Akşit, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı’nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı. En büyük zenginliğini kendisini destekleyen ailesi olarak tanımlayan Akşit, evli ve iki çocuk annesidir.