Strateji Marketing və Marka Yönetimi Təlimi uğurla sona çatdı.