Əmək Məcəlləsi və Kadr Kargüzarlığının Praktiki təliminin 15 və 16-cı sessiyaları uğurlar keçirildi!