Bakı şəhəri, Kral Hüseyn küç 60

Tenderin ehtimal olunan dəyərinin hazırlanmasında məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Tenderin şərtlər toplusunun hazırlanmasında məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Protokol № 1-in hazırlanmasında (ilkin protokol) məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Elanın hazırlanmasında (elektron satınalmada portalda elanın yaradılmasında) məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

İlkin sənədlərin, texniki və maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsində məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Yekun protokolun hazırlanmasında məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Müqavilənin hazırlanmasında məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi


Qeyd: Bu zaman yalnız satınalmaların təşkilini konsultasiya xidməti komandası deyil, satınalan təşkilatın əməkdaşları həyata keçirir. Onlara yalnız məsləhətlər verilir.