Rəhbərlər üçün Strategiyanın Effektiv Planlaşdırılması və İcrası
online offline

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur:
- Sahibkarlar;
- Rəhbər vəzifələrində çalışanlar;
- Rəhbərliyə hazırlaşanlar üçün.

Təlimdə iştirakla hansı bilik və məlumatları əldə edəcəksiniz?
Təlim hazırkı və gələcək rəhbərləri resursları bölüşdürmək, performansı ölçmək, riskləri idarə etmək və strategiyanı uğurla həyata keçirmək üçün lazım olan alətlər, bilik və bacarıqlarla təmin edir.
- Strategiyanın icrasında əsas əngəllər,
- İş Dizaynının Strategiyaya Uyğunlaşdırılması
- Strategiyanın icrası üçün işçilərin enerji, motivasiya və bacarıqlarını artırmaq
- Təşkilati performansın ölçülməsi və monitorinqi
- Risklərin müəyyən edilməsi və idarə edilməsi
- İnnovasiya və Nəzarətin balanslaşdırılması
- Təşkilati dizaynın strategiyaya uyğunlaşdırlması

- Çətin seçimlər etmək (Strategiyanın icrası niyə uğursuz olur)
- Artım, Mənfəət və Nəzarət əlaqəsinin İdarə Edilməsi
- Artım Fazası (Sahibkarlıq Ruhunun Qorunması)
- Mənfəətliliyə təkan (artımı yenidən nəzərdən keçirmək)
- Prosesə yenidən fokuslanmaq (nəzarət vasitələrinin formalaşdırılması)
- İdarəetmənin nəzərdən keçirilməsi
- Biznesinizdə İdarəetmə Gərginliklərinin Təhlili (İdarəetmə Modeli)
- Qısamüddətli nəticələrin uzunmüddətli fürsətlərə və inkişaf imkanlarına qarşı balanslaşdırılması (Digər təşkilati gərginliklərin başa düşülməsi)
- İdarəetmə gəlirinizi maksimuma çatdırmaq (Qıt vaxtınızın və diqqətinizin artırmaq üçün ölçüm)
- İnsan Potensialının Kilidini Açmaq (Motivasiya Blokerlərə qarşı)
- Dörd P yanaşması
- Strategiya Mövqe kimi
- Strategiya Perspektiv kimi
- Strategiya Planlar kimi
- Strategiya Fəaliyyət Modeli kimi
- Dörd P ilə Biznes Strategiyasını ifadə etmək
- Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün işçilərin yerləşdirilməsi
- Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün resursların bölüşdürülməsi (Dəyər yaratmaq üçün kritik olan işlərin və funksiyaların müəyyən edilməsi)
- Nəzarət Aralığı
- Hesabatlılığın Aralığı
- Təşəbbüskarlıq boşluğu
- Təsir Aralığı
- Dəstək Aralığı
- X-Testinin həyata keçirilməsi
- Seçdiyiniz İş üçün Nəzarət Aralığının Müəyyənləşdirilməsi
- Hesabatlılığın Müəyyənləşdirilməsi
- Təsir Aralığının müəyyən edilməsi
- Dəstək Aralığının Müəyyənləşdirilməsi
- İş Dizayn Problemlərinin Təhlili
- İş Dizayn Dəyişikliklərinin Tövsiyə Edilməsi
- İşçiləri həvəsləndirən və ruhlandıran amillər
- Elastik Məqsədlərinin Dizaynı
- Yaradıcı gərginlik yaratmaq üçün digər üsullar
- Bölmələr arasında innovasiyaya təkan vermək (Bölmələr arası komandalar və matris təşkilatları)
- Yaradıcı gərginliyin yaranmasından dolayı riskləri nəzərə alaraq
- Əsas Dəyərlərin Rolu
- Əsas Dəyərlərinizdə Prioritetləri müəyyən etmək
- «Dəyər Yaradılmasının» Əsas Dəyərlərlə Əlaqələndirilməsi
- Əsas Dəyərlərin Təhlili və Təkmilləşdirilməsi
- Əsas Dəyərlərin Kommunikasiyası
- Diaqnostik Nəzarət Sistemlərinin Faydaları
- Performans Məqsədlərinin müəyyən edilməsi
- Mənfəət Planlaşdırmasının Məqsədləri
- Mənfəət çarxı
- Nağd vəsait çarxı
- Kapitalın Qaytarılması (ROE) çarxı
- Üç çarxın Birgə Nəzərə alınması
- Ölçüm üçün çoxölçülü yanaşma
- Strategiya xəritəsinin yaradılması
- Strategiya Xəritəsi ilə Məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi
- Düzgün Məqsədlərin Seçilməsi: Kritik Performans Dəyişənlərinizin Müəyyənləşdirilməsi
- Ölçümlərin və Hədəflərin Seçilməsi
- Performans Göstəriciləri (KPİ-lar)
- Strateji Layihələr
- Bütün Konseptləri Bir Araya Gətirmək
- Strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi
- İllik Performans Əsaslı Bonus Modeli
- Effektiv ölçümlərin sınaqları
- Ölçümlərin nəzərə alınması
- İnsan Motivasiyasından faydalanmaq
- STORM Çərçivəsi
- Nağd bonusların dizaynı
- Təşviqlərin növləri və biləşdirilməsi
- Qeyri maddi motivasiya
- Təşviqlər vasitəsilə innovasiya və nəzarətin balanslaşdırılması
- Strateji Riski Anlamaq
- Əməliyyat riski
- Aktivlərin Dəyərsizləşməsi Riski
- Rəqabət riski
- Onlayn alıcıların tələblərinə cavab vermək
- Françayzinq riski
- Daxili Risklər
- Artımla əlaqədar təzyiqlər
- Mədəniyyətə görə təzyiqlər
- İnformasiya İdarəçiliyinə görə təzyiqlər
- Biznesinizin Ümumi Risk Səviyyəsi
- İşçinin pis davranışı ilə hesablaşma
- Daxili nəzarətin əhəmiyyəti
- Mənfi düşüncənin gücü: sərhəd sistemlərini anlamaq
- Effektiv Biznes Davranışı Sərhədlərinin Dizaynı
- İnnovasiya və Nəzarət Arasındakı Balansı Nəzərə almaq
- İnnovasiya və Nəzarət Arasında Balansın Saxlanması
- Strateji Sərhədlərin Müəyyən edilməsi
- Strateji Sərhədlərin Əlaqələndirilməsi
- Fürsət Xərclərinin Nəzərə alınması
- Strateji sərhədlərin yenidən qiymətləndirilməsi
- Rəqabətli Mühitinizdə İmkanların və Təhdidlərin Müəyyənləşdirilməsi
- Fövqəladə Strategiyanın aşkarlanması
- Nəzarət Sistemlərindən İnteraktiv istifadə
- İnteraktiv istifadə etmək üçün sistemin seçilməsi
- Nəzarət alətlərinin nəzərdən keçirilməsi
- İlham və istiqamət vermək
- «Oyun qaydalarının» müəyyən edilməsi
- Performansın qiymətləndirilməsi
- Avtomatlaşdırma Məsləhət Xidmətləri: Tarix və Strategiya
- Nümunə Çağırışların nəzərdən keçirilməsi və müzakirə
- Həll Təkliflərinin verilməsi
- Həlllərin nəzərdən keçirilməsi
- Təşkilati dizaynın strategiyaya uyğunlaşdırlması
- Strategiyanın İdarə Edilməsi Ofisinin (Funksiyasının) Rolları

Rəşad Məhərrəmov Dövlət Təşkilatı, İdarə Heyəti Sədrinin Müavini

- 16 saatlıq offline təlimin ödənişi 400 AZN olaraq təyin edilmişdir.

- Təlimin ödəniş haqqını hissələrdən ibarət olmaqla (təlim başlamadan öncə 50 azn, qalan məbləği isə təlim başa çatana kimi iki hissədən ibarət olmaqla) həyata keçirmək mümkündür.

- Təlim ödənişi üçün 2 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:
1. “Business Management School” MMC təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.
2. Korporativ müştərilər üçün: Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5%,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.

Ödənişə daxildir:
- Təlim materialları ( Elektron )
- İştirak barədə sertifikat
- Çay - kofe fasiləsi

Təlim həm də korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır.  

Müraciət et

Populyar kurslar