Agile Business Analyst - Bootcamp
online offline

Yerli şirkətlərimiz əksəriyyəti dəqiq və sistemli şəkildə biznes tələbləri təyin edib IT komandasına ötürməkdə ciddi əziyyətlər çəkirlər. Şirkətlərdə bu öhdəliyi yerinə yetirən Biznes Analitiklərə yerli bazarda ciddi ehtiyac olduğu üçün Business Management School   "Agile Business Analyst" Bootcampını elan edir.

Bootcamp-ın məqsədi:
-Sifarişçinin tələblərini qısa zamanda dəqiq və doğru analiz edərək, qısa zamanda proqram təminatının hazırlanması
-Vaxt itkisinə səbəb olan istəklərin tez-tez dəyişilməsinin qarşının alınması yollarının göstərilməsi
-Yerli və beynəlxalq proqram təminatlarının hazırlanması üçün müştərinin (sifarişçinin) tələblərini dəqiq analiz edib və təyin etdikdən sonra onları IT mütəxəssilərinin rahat başa düşə biləcəkləri forma əsasında texniki tapşırığın hazırlanması
-Texniki tapşırığın tam detallı, həm də Agile Analiz konsepti əsasında hazırlanması
-Biznes proseslərin analizi, use-case və digər diaqramlar əsasında tələblərin təyin edilməsi, biznes analistlər üçün effektiv ünsiyyət formasının qurulması 

Modullar

1. Fundamental Biznes Düşüncə bacarıqları (Fundamental Business Mind Skills) 6 saat

Determine Customer Pains Identify Customer Segmentation Identify a Potential and Real Customers Provided Solutions as a Service Identify Key Partners Identify Key Resorces Value Proposition Analysis Reading Business Models Developing Business Models

Müştəri ehtiyacının təyin edilməsi Müştəri Seqmentasiyası Potensial və Real alıcılar Təklif edilən həllər Əsas Partnyorlar Əsas Resurslar Biznes Dəyər anlayışı Biznes Modelin oxunması Biznes Modelin inkişaf etdirilməsi

2. IT Essential Skills (IT-nin əsasları) 4 saat

IT Essential Skills             Internet and Wireless Technology  Managing IT Projects  Securing Information Systems  E-commerce: Digital Markets, Digital Goods

Qlobal E-Biznes və Əməkdaşlıq IT infrastruktur İnternet və simsiz texnologiyalar Verilənlər bazası sistemləri Qərar qəbuletmə sistemləri Şirkət tətbiqləri MIS qurulması IT layihələrin idarə edilməsi İnformasiya təhlükəsizliyi E-kommersiya, rəqəmsal məhsullar Big data, Machine Learning in Business IT - Gəlirlərin artırılması IT - Xərclərin azaldılması

3. Agile Biznes Analist üçün Fundamental Texniki Biliklər (Fundamental Technical Skills for Agile Business Analyst)  18 saat

Business Process Mapping Business Services Role Map Diagram Use Case Diagram Activity Diagram State Diagram 2-Step Master Data Analysis Front-end components Database Management User Story Concept User Story Types CRUD Principle JAD Session Documentation

Biznes Proseslərin Xəritələnməsi Biznes xidmətlər Rol - Model Diaqramı Use - Case Diagram Fəaliyyət diaqramı Vəziyyət diaqramı 2-addım Master Data analizi Front-end komponentləri User-story konsepti User-story tipləri CRUD prinsipi JAD Sessiyası Texniki tapşırığın hazırlanması

 

4.  Database Management (Verilənlər Bazasının İdarə Edilməsi)  12 saat

SQL Database SQL Data Type SQL Create DB SQL Drop DB SQL Create table SQL Drop table SQL Alter table SQL Syntax SQL Select SQL Select Distinct SQL Where SQL And, Or, Not SQL Order By SQL Insert Into SQL Null Values SQL Update SQL Delete SQL Select Top SQL Min and Max SQL Count, Avg, Sum SQL Like SQL Wildcards SQL In SQL Between SQL Aliases SQL Joins SQL Inner Join SQL Left Join

Bootcampın ümumi ödənişi: 600 AZN

Təlim ödənişinin ilk 50%-i qeydiyyat zamanı, qalan 50 %- isə kursun sonuna yaxın ödənilir.

Ödəniş köçürmə və nəğd üsulla həyata keçirilə bilər.

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

  • Elektron təlim materialları
  • ( Yekunda verilən layihələri uğurla tamamlayan şəxslər əlavə olaraq müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər)

Müraciət et

Populyar kurslar