ISO 19011:2018 "Keyfiyyət İdarəetmə sistemində daxili audit"
online offline

Əldə ediləcək bacarıqlar: 

-Daxili audit zamanı aparılan ünsiyyətdə nəticələrə necə nail olmaq olar; 

-Hara baxmaq lazımdır; 

-Görmək üçün hara baxmaq lazımdır;  

-Uyğunsuzluq təkrarlanırsa nə etmək lazımdır. 

Təlim auditoriyası:  

-Keyfiyyət idarəetmə sistemlərinə (İSO 9001:2015 standart üzrə biliyi olanlar) cavabdeh olan mütəxəssislər/şəxslər;  

-Keyfiyyət idarəetmə sistemləri üzrə menecerlər və ya rəhbərliyin səlahiyyətli nümayəndələri (İSO 9001:2015 standart üzrə biliyi olanlar); 

-Keyfiyyət nəzarət departamentin işçiləri (İSO 9001:2015 standart üzrə biliyi olanlar); 

-Keyfiyyət idarəetmə sistemləri üzrə təcrübəsini artırılmasında istəyən şəxslər.

-İdarəetmə sistemlərinin auditinin məqsədləri;

-İdarəetmə sistemlərinin auditorlarının ixtisası;

-“İdarəetmə sistemlərinin auditi üzrə rəhbəredici göstərişlər”; 

-Auditora qoyulan tələblər; 

-Auditin aparılmasına hazırlıq; 

-Audit müşahidələrinin formalaşdırılması;

-Yekun rəyin hazırlanması; 

-Qapanış toplantısı. 

Təlim yanaşması:  

-Nəzəriyə və təcrübədən nümunələr;  -

Praktiki iş.

Təlimin 1 nəfər üçün offline ödənişi:

350 AZN

Eyni şirkətdən 2 nəfər iştirak edərsə 5 %, 3 nəfər və daha çox iştirak edərsə 10% endirim tətbiq edilir.

 

 

Müraciət et

Populyar kurslar