Maliyyə üzrə Excel təlimi
online offline

"Business Management School" MMC "Maliyyə üzrə Excel" təliminə start verir.

          Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

  • Maliyyə və Mühasibatlıq sahəsində çalışanlar
  • Satınalma və təchizat sahəsində planlama üzrə çalışanlar,

Modul 1: 

1)Setting up profile(Profilin qurulması)

a)Building your own quick access toolbar(Öz sürətli giriş alətlər panelini yaratmaq)

b)Calculation options(Hesablama variantları)

2)Keyboard shortcuts.(Klaviatura qısa yolları.)

a)Navigation(Naviqasiya)

b)Highlight and moving data(Verilənləri vurğulamaq və köçürmək)

c)Spreadsheet manipulation (Elektron cədvəl manipulyasiyası)

d)Print set up for perfect printing(Çap əməliyyatlarının parametrlərinin qurulması)

3)Working with multiple views,worksheets,freeze panes(Çoxsaylı görünüşlər, iş vərəqləri, dondurma panelləri ilə işləmək)

a)Customize view for worksheet(İş vərəqi üçün görünüşün fərdiləşdirilməsi)

b)Formatting worksheet(İş vərəqinin formatlaşdırılması)

c)Using names to increase formula efficiency(creating cell and range names)(Düsturun səmərəliliyini artırmaq üçün adlardan istifadə (xana və diapazon adlarının yaradılması))

d)Protect workbook and sheet(İş dəftərini və vərəqi qorunması)

4)Formating cells and ranges(Hüceyrələrin və diapazonların formalaşdırılması)

a)Using special paste options

b)Using Go to Special options

c)Merge and wrap texts( Mətnləri birləşdirilməsi və bükülməsi)

d)Using Auto fill(Avtomatik doldurmadan istifadə)

e) Using Data Validation

f)Find/Replace(Tap/Dəyişdir)

g)Table format (Ctrl+T)(Cədvəl formatı (Ctrl+T)

h)filtering, sorting,group/ungrouping(filtrləmə, çeşidləmə, qruplaşdırma/qrupdan çıxarma)

i)Subtotal menyu

Modul 2:

1)Relative and absolute referencing(Nisbi və mütləq istinad)

2)Logical statement(Məntiqi ifadə)

a)IF,AND,OR,NOT,EXACT,IFERROR functions

b)MAX,MIN,AVERAGE

c)SUMIF(S),COUNTIF(S)

3)Data mining in Excel

a)VLOOKUP,HLOOKUP

b)CHOOSE

c)INDEX,MATCH

d)OFFSET

4)Working with text and dates in Excel(Excel də tarix və mətn ilə işləmək)

a)Text functions(UPPER,LOWER,PROPER,CONC.,LEFT,RIGHT,MID,LEN,NUMBERVALUE,TRIM)(Mətn funskiyaları)

b)Date Functions(EDATE,EOMONTH,NETWORKDAYS,YEARFRAC)(Tarix funksiyaları)

5)Finacial functions(Maliyyə funksiyaları)

6)Conditional Formatting( Şərti formatlandırma)

Modul 3:

1)Building flexible charts in excel(Excel-də çevik qrafiklərin qurulması)

a)Set up charts(Qrafiklərin qurulması)

b)Formatting Chart(Qrafiklərin formatlaşdırılması)

c)Add and modify chart elements(Diaqram elementlərinin dəyişdirilməsi və əlavə edilməsi)

2)Creating Pivot tables and charts( Pivot cədvəllərin və diaqramlarn yaradılması)

3)Analyzing

a)Creating Scenarios(Senarilərin yaradılması)

b)Goal seeks(Məqsədin axtarışı)

c)Sensitivity analysis in Excel

d)Consalidate in excel(Excel-də konsolidasiya)

Modul 4:

1) Create income statement ,cash flow in Excel(Excel-də gəlir hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti)

2)Monthly Budgeting&Forecasting Model(Aylıq Büdcə və Proqnozlaşdırma Modeli)

3) Finance and Budget dashboards(Maliyyə və Büdcə panelləri)

 

Səmra Əliyeva Büdcə Planlama Şöbəsinin müdiri ”Azərsun Holding”

 Təlim ödənişlidir

Onlayn təlimin ödənişi 180 AZN.

- Korporativ Endirimlər:

✔ Eyni şirkətdən 2 iştirakçı – Hər iştirakçıya 5% endirim!
✔ 3 ve daha artıq iştirakçı – Hər iştirakçıya 10% endirim!
✔ Tələbələrə (tələbə bileti əsasında) - 10% endirim!

Qeyd: Endirim kateqoriyasının yalnız birindən istifadə etmək olar.
Xüsusi qeyd: Təlim zoom platforması üzərindən tədris ediləcək. Zoom platformasında konfrans yaradılacaq. Hər bir iştirakçıya konfrans kodu bildiriləcək. Dərs cədvlinə uyğun olaraq konfrans aktiv olacaq.


Ödənişə daxildir:

- Təlim materialları
- Nəticə imtahanı
- Sertifikat

 Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Sonda keçirilən yekun imtahanında yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.

Müraciət et

Populyar kurslar