Maliyyə üzrə Excel təlimi
online offline

"Business Management School" MMC "Maliyyə üzrə Excel" təliminə start verir.

          Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

  • Maliyyə və Mühasibatlıq sahəsində çalışanlar
  • Satınalma və təchizat sahəsində planlama üzrə çalışanlar,

Modul 1: 

 

1)Setting up profile(Profilin qurulması)

a)Building your own quick access toolbar(Öz sürətli giriş alətlər panelini yaratmaq)

b)Calculation options(Hesablama variantları)

2)Keyboard shortcuts.(Klaviatura qısa yolları.)

a)Navigation(Naviqasiya)

b)Highlight and moving data(Verilənləri vurğulamaq və köçürmək)

c)Spreadsheet manipulation (Elektron cədvəl manipulyasiyası)

d)Print set up for perfect printing(Çap əməliyyatlarının parametrlərinin qurulması)

3)Working with multiple views,worksheets,freeze panes(Çoxsaylı görünüşlər, iş vərəqləri, dondurma panelləri ilə işləmək)

a)Customize view for worksheet(İş vərəqi üçün görünüşün fərdiləşdirilməsi)

b)Formatting worksheet(İş vərəqinin formatlaşdırılması)

c)Using names to increase formula efficiency(creating cell and range names)(Düsturun səmərəliliyini artırmaq üçün adlardan istifadə (xana və diapazon adlarının yaradılması))

d)Protect workbook and sheet(İş dəftərini və vərəqi qorunması)

4)Formating cells and ranges(Hüceyrələrin və diapazonların formalaşdırılması)

a)Using special paste options

b)Using Go to Special options

c)Merge and wrap texts( Mətnləri birləşdirilməsi və bükülməsi)

d)Using Auto fill(Avtomatik doldurmadan istifadə)

e) Using Data Validation

f)Find/Replace(Tap/Dəyişdir)

g)Table format (Ctrl+T)(Cədvəl formatı (Ctrl+T)

h)filtering, sorting,group/ungrouping(filtrləmə, çeşidləmə, qruplaşdırma/qrupdan çıxarma)

i)Subtotal menyu

 

Modul 2:

1)Relative and absolute referencing(Nisbi və mütləq istinad)

2)Logical statement(Məntiqi ifadə)

a)IF,AND,OR,NOT,EXACT,IFERROR functions

b)MAX,MIN,AVERAGE

c)SUMIF(S),COUNTIF(S)

3)Data mining in Excel

a)VLOOKUP,HLOOKUP

b)CHOOSE

c)INDEX,MATCH

d)OFFSET

4)Working with text and dates in Excel(Excel də tarix və mətn ilə işləmək)

a)Text functions(UPPER,LOWER,PROPER,CONC.,LEFT,RIGHT,MID,LEN,NUMBERVALUE,TRIM)(Mətn funskiyaları)

b)Date Functions(EDATE,EOMONTH,NETWORKDAYS,YEARFRAC)(Tarix funksiyaları)

5)Finacial functions(Maliyyə funksiyaları)

6)Conditional Formatting( Şərti formatlandırma)

 

Modul 3:

1)Building flexible charts in excel(Excel-də çevik qrafiklərin qurulması)

a)Set up charts(Qrafiklərin qurulması)

b)Formatting Chart(Qrafiklərin formatlaşdırılması)

c)Add and modify chart elements(Diaqram elementlərinin dəyişdirilməsi və əlavə edilməsi)

2)Creating Pivot tables and charts( Pivot cədvəllərin və diaqramlarn yaradılması)

3)Analyzing

a)Creating Scenarios(Senarilərin yaradılması)

b)Goal seeks(Məqsədin axtarışı)

c)Sensitivity analysis in Excel

d)Consalidate in excel(Excel-də konsolidasiya)

 

Modul 4:

1) Create income statement ,cash flow in Excel(Excel-də gəlir hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti)

2)Monthly Budgeting&Forecasting Model(Aylıq Büdcə və Proqnozlaşdırma Modeli)

3) Finance and Budget dashboards(Maliyyə və Büdcə panelləri)

 

Səmra Əliyeva Büdcə Planlama Şöbəsinin müdiri ”Azərsun Holding”

 Təlim ödənişlidir

 

Təlimin onlayn ödənişi: 180 AZN

Təlim ödənişini  hissələrə bölüb ödəmək mümkündür:
Təlimin ödənişinin 50 manatı qeydiyyatı rəsmiləşdirmək üçün öncədən ödənilir. Qalan ödənişi hissələrlə isə təlimin son gününə qədər ödənilməlidir.

Təlim ödənişi üçün 2 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:
1. “Business Management School” MMC-nin digər təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.
2. Korporativ müştərilər üçün: Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5%,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Ödənişə daxildir:
- Praktiki çalışmalar
- Təlim materialları (Elektron)
- Sonda keçiriləcək imtahan
- Çay- kofe fasiləsi
- Sertifikat

Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlim həm də korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır.

Təlim müddəti: 24 saat
Təlimçi Tarix Saat Müddət Təlimin təşkili
Səmra Əliyeva 14 avgust 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
16 avgust 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online
21 avgust 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
23 avgust 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online
28 avgust 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
30 avgust 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online
4 sentyabr 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
6 sentyabr 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online
11 sentyabr 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
13 sentyabr 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online
18 sentyabr 2024, çərşənbə 19:15 - 21:15 2 saat Online
20 sentyabr 2024, cümə 19:15 - 21:15 2 saat Online

Müraciət et

Populyar kurslar