Business Process Analytics - Bootcamp
online offline

Fundamental biznes düşüncə bacarıqları(Fundamental business Mind Skills)-12 saat

1) Determine customer pains( Müştəri ehtiyacının təyin edilməsi)

2) Identify customer segmentation( Müştəri seqmentasiyası)

3) Identify a potential and real customers( Potensial və real alıcılar)

4) Identify key partners(Əsas partniyorlar)

5) Identify key resorces(Əsas resurslar)

6) Value Proposition Analysis(Biznes dəyər anlayışı)

7) Reading Business Models(Biznes modelin oxunması)

8) Developing Business Models(Biznes modelin inkişaf etdirilməsi)

IT Essential Skill( IT-nin əsasları)-8 saat

1) Global E-Business and Collaboration( Qlobal E-Biznes və Əməkdaşlıq)

2) IT infrastructure and Emerging Technologies( İT infrastruktur)

3)  Internet and Wireless technology(internet və simsiz texnologiyalar)

4)  Database management system(verilənlər bazası sistemləri)

5) Enhancing Decision Making( Qərar qəbuletmə sistemləri)

6) Enterprise Applications(şirkət tətbiqləri)

7) Building MIS(MİS qurulması)

8) Managing İT Projects( İT layihələrin idarə edilməsi)

9) Securing İnformation Systems(İnformasiya təhlükəsizliyi)

10) E-commerce: Digital markets, digital goods, managing knowledge(E-kommersiya, rəqəmsal məhsullar)

11) Big data Machine Learning in Business

12) IT as a revenue generator(IT- Gəlirlərin artırılması)

13) IT as a cost reduction(IT- Gəlirlərin azaldılması)

Fundamental Technical skills for business process analytics(Biznes proses analist üçün fundamental texniki biliklər)-16 saat

 1) Business process mapping(Biznes proseslərinin xəritələnməsi)

2) Business services(Biznes xidmətlər)

3) Role Map diagram(Rol Model diaqramı)

4) Process time

5) Operation(Execution) time 

6) Defects

7) Services oriented KPİs

8) Process oriented KPİs

9) Decision support systems

10) Upper and lower controler limits

11) BPM softwares

12) Data Visualizations

13) Pivot tables

Database management( Verilənlər bazasının idarəedilməsi)-12 saat

SQL Database, Data type, Create DB, Drop DB, Create table, Drop table, Alter table, Syntax, Select, Select distinct, Where, and,or, not, Order by, Insert into, Null values, Update, Delete, Select Top, Min and Max, Count, Avg, Sum, Like, Wildcards, In, Between, Aliases, Joins, Inner Join, Left Join 

Fundamental data analitika( Fundamental Data analytics)-12 saat

1) Statistics

2) Random variable

3) Distribution Functions

4) Common Distribution Functions

5) Mathematical Modeling 

6) Hiphotesis acceptance and rejections 

7) Hiphotesis testing

8) t-table

9) SPSS Fundamentals

10) 6-sigma

11) Linear regression

12) The Coefficient of determinations(R2)

13) Correlations

14) Variance

Bootcampın ümumi ödənişi: 
60 saat + 160 saat mentorla və fərdi dərslər / 5 moduldan ibarət Bootcampın ümumilikdə ödənişi 600 AZN-dir

Təlim ödənişinin ilk 50%-i qeydiyyat zamanı, qalan 50 %- isə kursun sonuna yaxın ödənilir.

Ödəniş köçürmə və nəğd üsulla həyata keçirilə bilər.

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

  • Elektron təlim matrialları
  • İştirak barədə sertifikat
    ( Yekunda verilən layihələri uğurla tamamlayan şəxslər əlavə olaraq müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər)
  • İşlə təminata dəstək
    ( Bootcampı müvəffəqiyyətlə bitirən və sondakı 2 layihəni uğurla tamamlayan 4 nəfər işlə təmin olunacaq)
  • CV hazırlanmasına dəstək

Müraciət et

Populyar kurslar