Product Owner - Bootcamp
online offline

Business Management School   "Product Owner" Bootcampını elan edir.

Fundamental biznes düşüncə bacarıqları(Fundamental business Mind Skills)-12 saat

1) Determine customer pains( Müştəri ehtiyacının təyin edilməsi)

2) Identify customer segmentation( Müştəri seqmentasiyası)

3) Identify a potential and real customers( Potensial və real alıcılar)

4) Identify key partners(Əsas partniyorlar)

5) Identify key resorces(Əsas resurslar)

6) Value Proposition Analysis(Biznes dəyər anlayışı)

7) Reading Business Models(Biznes modelin oxunması)

8) Developing Business Models(Biznes modelin inkişaf etdirilməsi)

IT Essential Skill( IT-nin əsasları)-8 saat

1) Global E-Business and Collaboration( Qlobal E-Biznes və Əməkdaşlıq)

2) IT infrastructure and Emerging Technologies( İT infrastruktur)

3)  Internet and Wireless technology(internet və simsiz texnologiyalar)

4)  Database management system(verilənlər bazası sistemləri)

5) Enhancing Decision Making( Qərar qəbuletmə sistemləri)

6) Enterprise Applications(şirkət tətbiqləri)

7) Building MIS(MİS qurulması)

8) Managing İT Projects( İT layihələrin idarə edilməsi)

9) Securing İnformation Systems(İnformasiya təhlükəsizliyi)

10) E-commerce: Digital markets, digital goods, managing knowledge(E-kommersiya, rəqəmsal məhsullar)

11) Big data Machine Learning in Business

12) IT as a revenue generator(IT- Gəlirlərin artırılması)

13) IT as a cost reduction(IT- Gəlirlərin azaldılması)

Fundamental Technical skills for agile business analyst(Məhsul sahibi üçün fundamental texniki biliklər)-16 saat

 1) Business process mapping(Biznes proseslərinin xəritələnməsi)

2) Business services(Biznes xidmətlər)

3) Role Map diagram(Rol Model diaqramı)

4) Use Case diagram(

5) Activity Diagram(Fəaliyyət diaqramı)

6) State diaqramı( Vəziyyət diaqramı)

7) 2-step master data analysis (2-addım master data analizi)

8)Front-end components

9) Database management

10) User Story concept(User story konsepti)

11) User Story types(User Story tipləri)

12) CRUD principle(CRUD prinsipi)

13) JAD session(JAD sessiyası)

14) Documentation

15) Color theory

16) Service oriented design

17) Stakeholder amalysis

18) Questionary

19) Cause-Effect analysis

20) UI/UX Concept

Database management( Verilənlər bazasının idarəedilməsi)-12 saat

SQL Database, Data type, Create DB, Drop DB, Create table, Drop table, Alter table, Syntax, Select, Select distinct, Where, and,or, not, Order by, Insert into, Null values, Update, Delete, Select Top, Min and Max, Count, Avg, Sum, Like, Wildcards, In, Between, Aliases, Joins, Inner Join, Left Join 

Bootcampın ümumi ödənişi: 550 AZN

Təlim ödənişinin ilk 50%-i qeydiyyat zamanı, qalan 50 %- isə kursun sonuna yaxın ödənilir.

Ödəniş köçürmə və nəğd üsulla həyata keçirilə bilər.

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

  • Təlim materialları
  • İştirak barədə sertifikat
    ( Yekunda verilən layihələri uğurla tamamlayan şəxslər əlavə olaraq müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər)
  • İşlə təminata dəstək
  • CV hazırlanmasına dəstək

 

Müraciət et

Populyar kurslar